małoletni

 • praw.  taki, który nie ukończył jeszcze 18 lat i nie ma pełnych praw obywatelskich oraz nie ponosi pełnej odpowiedzialności za swoje czyny
 • Wyraz używany często w znaczeniu rzeczownikowym 'małoletni człowiek'.

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Bieg życia

  dorastanie i dojrzałość

 • synonimy:  niepełnoletni
  • małoletni chłopiec; brat, ojciec, syn; pacjent, uczeń; mieszkaniec; przestępca, sprawca; biorca, dawca; kandydat; małoletnia osoba; dziewczynka; córka, matka, siostra, siostrzenica; mieszkanka; ofiara; małoletnie dziecko
  • małoletni i dorosły
 • [...] każdy gest, słowo, poprawienie usterki w ubiorze znamionowało nastrój wytężonego oczekiwania. Zupełnie jak kiedyś, gdy na otwarcie kas czekały tłumy małoletnich kinomanów, by dostać upragniony bilet na Krzyżaków albo na Gwiezdne wojny, lub też do końca obmyślać warianty wejścia na Seksmisję czy Wilczycę.

  źródło: NKJP: Mariusz Sieniewicz: Czwarte niebo, 2003

  Komenda przypomina rodzicom, że zgodnie z kodeksem wykroczeń małoletnie dzieci do lat 7 nie powinny przebywać bez opieki i nadzoru dorosłych.

  źródło: NKJP: R.Nadaj: Jak uczniowie wypoczywają, Tygodnik Ciechanowski, 2005-07-18

  Jak się okazało, demolki dopuścili się trzej nastolatkowie w wieku 15 i 16 lat. [...]. To nie koniec przewinień małoletnich przestępców. Dwóch z nich, w chwili zatrzymania przez policję posiadało przy sobie narkotyki.

  źródło: NKJP: (acz): To miał być kolejny kawał, Nowiny Raciborskie, 2008-10-07

  Budynek podzielony jest na dwie części. W jednej znajdują się małoletnie matki z dziećmi, w drugiej: dzieci w wieku 6–13 lat, które mają całodobową i troskliwą opiekę.

  źródło: NKJP: (kris): Bałagan na drodze, Tygodnik Rybnicki, 2008-12-23

  W przypadku osób małoletnich przetrzymywanych w tzw. sektach muszą być wykorzystywane środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 05.12.1996

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. małoletni
  małoletni
  małoletni
  małoletnie
  małoletnia
  D. małoletniego
  małoletniego
  małoletniego
  małoletniego
  małoletniej
  C. małoletniemu
  małoletniemu
  małoletniemu
  małoletniemu
  małoletniej
  B. małoletniego
  małoletniego
  małoletni
  małoletnie
  małoletnią
  N. małoletnim
  małoletnim
  małoletnim
  małoletnim
  małoletnią
  Ms. małoletnim
  małoletnim
  małoletnim
  małoletnim
  małoletniej
  W. małoletni
  małoletni
  małoletni
  małoletnie
  małoletnia
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. małoletni
  małoletni
  małoletnie
  małoletnie
  D. małoletnich
  małoletnich
  małoletnich
  małoletnich
  C. małoletnim
  małoletnim
  małoletnim
  małoletnim
  B. małoletnich
  małoletnich
  małoletnich
  małoletnie
  N. małoletnimi
  małoletnimi
  małoletnimi
  małoletnimi
  Ms. małoletnich
  małoletnich
  małoletnich
  małoletnich
  W. małoletni
  małoletni
  małoletnie
  małoletnie
 • Zob. mały, lato

CHRONOLOGIZACJA:
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2010