kompleksowo

 • w sposób uwzględniający całokształt czegoś
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • synonimy:  całościowo
  antonimy:  częściowo I
  • myśleć; oceniać coś, pokazać/pokazywać coś, potraktować coś, przedstawić/przedstawiać coś, rozwiązać/rozwiązywać coś, ująć/ujmować coś; patrzeć na coś, spojrzeć na coś kompleksowo
 • Była zwolenniczką tezy, że człowieka należy leczyć kompleksowo, kondycja fizyczna powiązana jest z psychiczną, a najważniejszy jest system odpornościowy.

  źródło: NKJP: Waldemar Borzestowski: Bulterier Samson i ja, 2008

  Sądzę, że rzeczywiście na problem niepełnosprawnych trzeba spojrzeć całościowo, kompleksowo. Dzisiejsza dyskusja dowiodła tego, że nie można rozpatrywać w izolacji problemów mieszkaniowych, dotyczących zatrudnienia czy pomocy.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 10.04.1997

  Szmyt patrzy na media kompleksowo: nie zawęża ich do kabla przesyłającego obraz.

  źródło: NKJP: Liderzy przyszłości 25 wpływowych Polaków, Wprost, 1999

  Elementarna uczciwość wymaga, aby na owe zmiany spojrzeć kompleksowo. Wtedy okaże się, że pewne wartości PRL zbyt pochopnie skazano na „śmietnik historii”.

  źródło: NKJP: Wojciech Jaruzelski: Pod prąd: refleksje rocznicowe, 2005

  Nowe narzędzia pozwalają firmie szybciej i bardziej kompleksowo odzyskiwać dane z systemów operacyjnych Apple [...].

  źródło: NKJP: (kg): Ontrack: skuteczniejsze odzyskiwanie danych z jabłuszek, Dziennik Internautów, 2006-04-25

 • część mowy: przysłówek

 • Od: kompleks (budynków)

CHRONOLOGIZACJA:
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2011