chwycić

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

7. spojrzeniem

 • 7.

  postrzec coś jakimś zmysłem
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  zmysły

  • chwycić czyjeś spojrzenie
  • chwycić spojrzeniem, uchem
 • Widziałem teraz Halinę przy babci. [...] Chwyciłem jej spojrzenie. Podły jestem. Ona ciągle poświęca się dla innych, ja ciągle schylony nad swoją marną, wyschłą duszyczką

  źródło: NKJP: NKJP: Marian Brandys: Dziennik 1972, 1997

  Poszłyśmy prędko, nie tak prędko jednak, by nie chwycić spojrzeniem tego, co tak usilnie starał się przed nami ukryć.

  źródło: NKJP: Beata Obertyńska: W domu niewoli, 2005

  [...] nagle jego ucho chwyciło dźwięk silnika.

  źródło: NKJP: Janusz Płoński, Maciej Rybiński: Góralskie tango, 1978

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. chwycę
  chwycimy
  2 os. chwycisz
  chwycicie
  3 os. chwyci
  chwycą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. chwyciłem
  +(e)m chwycił
  chwyciłam
  +(e)m chwyciła
  chwyciłom
  +(e)m chwyciło
  chwyciliśmy
  +(e)śmy chwycili
  chwyciłyśmy
  +(e)śmy chwyciły
  2 os. chwyciłeś
  +(e)ś chwycił
  chwyciłaś
  +(e)ś chwyciła
  chwyciłoś
  +(e)ś chwyciło
  chwyciliście
  +(e)ście chwycili
  chwyciłyście
  +(e)ście chwyciły
  3 os. chwycił
  chwyciła
  chwyciło
  chwycili
  chwyciły

  bezosobnik: chwycono

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. chwyćmy
  2 os. chwyć
  chwyćcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. chwyciłbym
  bym chwycił
  chwyciłabym
  bym chwyciła
  chwyciłobym
  bym chwyciło
  chwycilibyśmy
  byśmy chwycili
  chwyciłybyśmy
  byśmy chwyciły
  2 os. chwyciłbyś
  byś chwycił
  chwyciłabyś
  byś chwyciła
  chwyciłobyś
  byś chwyciło
  chwycilibyście
  byście chwycili
  chwyciłybyście
  byście chwyciły
  3 os. chwyciłby
  by chwycił
  chwyciłaby
  by chwyciła
  chwyciłoby
  by chwyciło
  chwyciliby
  by chwycili
  chwyciłyby
  by chwyciły

  bezosobnik: chwycono by

  bezokolicznik: chwycić

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: chwyciwszy

  gerundium: chwycenie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: chwycony

  odpowiednik aspektowy: chwytać

 • Rzosobowy + chwycić +
  CO + (CZYM)
  Rznieżywotny + chwycić +
  CO
 • psł. *chytiti

  Forma chwycić wynika z kontaminacji pierwotnego chycić z chwatać (od psł. *chvatati 'chwytać').