sknocić

 • pot.  pejorat.  wykonać jakąś pracę źle i niefachowo
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające

 • Ulica Kopernika nie miała szczęścia. Zaraz po wyremontowaniu pierwszej nitki drogi w stronę Ustki okazało się, że firma X sknociła prace, a droga zaczęła się w kilku miejscach zapadać.

  źródło: NKJP: (klotz): Ruch powoli wraca do normy, Dziennik Bałtycki, 2006-05-25

  - Ma wielki autorytet aktorski, wszyscy na planie liczą się z jej zdaniem. Jest bardzo sprawiedliwa w ocenach: zgani tego, kto sknocił scenę, lecz i potrafi zachwycić się dobrze wykonanym zadaniem.

  źródło: NKJP: Pani na plebanii: Dziennik Polski, 2006-04-08

  Zawarliśmy cichą umowę, że od czasu do czasu oni coś niegroźnie sknocą, abym ja mógł ten błąd, jako konsultant, wskazać.

  źródło: NKJP: Jacek Bartlewicz: Inżynier od Jastruna, Gazeta Krakowska, 2004-02-24

  Najbardziej ryzykownym przedsięwzięciem jest mieszanie systemów. W ten sposób można sknocić najpiękniejszy projekt.

  źródło: NKJP: (al): Jak wybierać system docieplenia, Dziennik Bałtycki, 2003-04-22

  - Czy zwrotnica na Limanowskiego została sknocona? Zdaniem pracowników krakowskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, częste interwencje ekip remontowych na zwrotnicach w okresie zimowym to rzecz normalna.

  źródło: NKJP: (K.P.): Grzałki padają, Gazeta Krakowska, 2002-01-10

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. sknocę
  sknocimy
  2 os. sknocisz
  sknocicie
  3 os. sknoci
  sknocą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. sknociłem
  +(e)m sknocił
  sknociłam
  +(e)m sknociła
  sknociłom
  +(e)m sknociło
  sknociliśmy
  +(e)śmy sknocili
  sknociłyśmy
  +(e)śmy sknociły
  2 os. sknociłeś
  +(e)ś sknocił
  sknociłaś
  +(e)ś sknociła
  sknociłoś
  +(e)ś sknociło
  sknociliście
  +(e)ście sknocili
  sknociłyście
  +(e)ście sknociły
  3 os. sknocił
  sknociła
  sknociło
  sknocili
  sknociły

  bezosobnik: sknocono

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. sknoćmy
  2 os. sknoć
  sknoćcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. sknociłbym
  bym sknocił
  sknociłabym
  bym sknociła
  sknociłobym
  bym sknociło
  sknocilibyśmy
  byśmy sknocili
  sknociłybyśmy
  byśmy sknociły
  2 os. sknociłbyś
  byś sknocił
  sknociłabyś
  byś sknociła
  sknociłobyś
  byś sknociło
  sknocilibyście
  byście sknocili
  sknociłybyście
  byście sknociły
  3 os. sknociłby
  by sknocił
  sknociłaby
  by sknociła
  sknociłoby
  by sknociło
  sknociliby
  by sknocili
  sknociłyby
  by sknociły

  bezosobnik: sknocono by

  bezokolicznik: sknocić

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: sknociwszy

  gerundium: sknocenie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: sknocony

  odpowiednik aspektowy: knocić

 • bez ograniczeń + sknocić +
  CO
 • Od: knot

CHRONOLOGIZACJA:
1909, SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2017