rozwijać

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

4. wrażliwość

 • 4.

  kształtować w kimś jakąś cechę lub skłonność
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Usposobienie człowieka

  cechy charakteru, temperamentu, zdolności i umiejętności

  • rozwijać inteligencję, intelekt, nawyk, poczucie własnej wartości, sprawność, talent, twórcze myślenie, wrażliwość, umiejętności, wyobraźnię, zainteresowania, zdolności
  • rozwijać w dziecku, w uczniu
 • Uczniowie rozwijali swe zainteresowania w kółkach przedmiotowych, odbywały się zajęcia sportowe, działał chór szkolny.

  źródło: KWSJP: Trzydziestolatka, Nowa Koniecpolska, 1998, nr 5

  [...] potem przyszła szkoła komunistyczna, przy której szkoła Pimki mogła być wzorem, bo ona jednak - choć daleka od ideału - rozwijała uczniów intelektualnie i moralnie.

  źródło: NKJP: Maciej Zięba OP: Po szkodzie? Przed szkodą? O Polsce, kapitalizmie i kontemplacji, 1996

  Polska szkoła w jej dzisiejszym stanie programowo-organizacyjnym nie rozwija postaw twórczych dzieci i młodzieży.

  źródło: KWSJP: Krzysztof Szmidt: Twórczość i pomoc w tworzeniu w perspektywie pedagogiki społecznej, 2001

  Chodzi więc o to, by w wychowaniu do twórczości nie rezygnować z kreatywnej funkcji napięć i konfliktów, bo ich konstruktywne rozwiązywanie rozwija istotne cechy osobowości twórczej.

  źródło: KWSJP: Krzysztof Szmidt: Twórczość i pomoc w tworzeniu w perspektywie pedagogiki społecznej, 2001

  Miała nienaganny słuch, wspaniałe wyczucie rytmu i zamiłowanie do tańca. Rodzice rozwijali w niej te umiejętności, posyłając do różnych szkół tanecznych.

  źródło: KWSJP: Agnieszka Gortatowicz: Przesyłka z Madrytu, Cosmopolitan, 2000, nr 7

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. rozwijam
  rozwijamy
  2 os. rozwijasz
  rozwijacie
  3 os. rozwija
  rozwijają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. rozwijałem
  +(e)m rozwijał
  rozwijałam
  +(e)m rozwijała
  rozwijałom
  +(e)m rozwijało
  rozwijaliśmy
  +(e)śmy rozwijali
  rozwijałyśmy
  +(e)śmy rozwijały
  2 os. rozwijałeś
  +(e)ś rozwijał
  rozwijałaś
  +(e)ś rozwijała
  rozwijałoś
  +(e)ś rozwijało
  rozwijaliście
  +(e)ście rozwijali
  rozwijałyście
  +(e)ście rozwijały
  3 os. rozwijał
  rozwijała
  rozwijało
  rozwijali
  rozwijały

  bezosobnik: rozwijano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę rozwijał
  będę rozwijać
  będę rozwijała
  będę rozwijać
  będę rozwijało
  będę rozwijać
  będziemy rozwijali
  będziemy rozwijać
  będziemy rozwijały
  będziemy rozwijać
  2 os. będziesz rozwijał
  będziesz rozwijać
  będziesz rozwijała
  będziesz rozwijać
  będziesz rozwijało
  będziesz rozwijać
  będziecie rozwijali
  będziecie rozwijać
  będziecie rozwijały
  będziecie rozwijać
  3 os. będzie rozwijał
  będzie rozwijać
  będzie rozwijała
  będzie rozwijać
  będzie rozwijało
  będzie rozwijać
  będą rozwijali
  będą rozwijać
  będą rozwijały
  będą rozwijać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. rozwijajmy
  2 os. rozwijaj
  rozwijajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. rozwijałbym
  bym rozwijał
  rozwijałabym
  bym rozwijała
  rozwijałobym
  bym rozwijało
  rozwijalibyśmy
  byśmy rozwijali
  rozwijałybyśmy
  byśmy rozwijały
  2 os. rozwijałbyś
  byś rozwijał
  rozwijałabyś
  byś rozwijała
  rozwijałobyś
  byś rozwijało
  rozwijalibyście
  byście rozwijali
  rozwijałybyście
  byście rozwijały
  3 os. rozwijałby
  by rozwijał
  rozwijałaby
  by rozwijała
  rozwijałoby
  by rozwijało
  rozwijaliby
  by rozwijali
  rozwijałyby
  by rozwijały

  bezosobnik: rozwijano by

  bezokolicznik: rozwijać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: rozwijając

  gerundium: rozwijanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: rozwijający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: rozwijany

  odpowiednik aspektowy: rozwinąć

 • bez ograniczeń + rozwijać +
  CO + (w KIM)
  bez ograniczeń + rozwijać +
  KOGO
 • Zob. wić. Por. #płd.słow.# i #zach.słow.# *orzvijati.