rozwijać

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

7. temat

 • 7.

  mówić więcej lub dokładniej o czymś, o czym się najpierw powiedziało ogólnie
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  mówienie

  • rozwijać kwestię, myśl, problem, temat, tezę, treść czegoś, wątek, wypowiedź
 • Radni, którzy podpisali wniosek, nie chcieli rozwijać zawartych w nim myśli.

  źródło: KWSJP: Filip Frydrykiewicz: Sylwetka, Rzeczpospolita, 1998, nr 12

  Widząc stroskane oblicze mego towarzysza, nie usiłowałem już rozwijać tego żartobliwego wątku.

  źródło: KWSJP: Władysław Terlecki: Dwie głowy ptaka. Powrót z Carskiego Sioła, 1975

  Puścił uwagę mimo uszu i dalej rozwijał swą myśl.

  źródło: KWSJP: Wacław Gołembowicz: Wędrowiec, 1963

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. rozwijam
  rozwijamy
  2 os. rozwijasz
  rozwijacie
  3 os. rozwija
  rozwijają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. rozwijałem
  +(e)m rozwijał
  rozwijałam
  +(e)m rozwijała
  rozwijałom
  +(e)m rozwijało
  rozwijaliśmy
  +(e)śmy rozwijali
  rozwijałyśmy
  +(e)śmy rozwijały
  2 os. rozwijałeś
  +(e)ś rozwijał
  rozwijałaś
  +(e)ś rozwijała
  rozwijałoś
  +(e)ś rozwijało
  rozwijaliście
  +(e)ście rozwijali
  rozwijałyście
  +(e)ście rozwijały
  3 os. rozwijał
  rozwijała
  rozwijało
  rozwijali
  rozwijały

  bezosobnik: rozwijano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę rozwijał
  będę rozwijać
  będę rozwijała
  będę rozwijać
  będę rozwijało
  będę rozwijać
  będziemy rozwijali
  będziemy rozwijać
  będziemy rozwijały
  będziemy rozwijać
  2 os. będziesz rozwijał
  będziesz rozwijać
  będziesz rozwijała
  będziesz rozwijać
  będziesz rozwijało
  będziesz rozwijać
  będziecie rozwijali
  będziecie rozwijać
  będziecie rozwijały
  będziecie rozwijać
  3 os. będzie rozwijał
  będzie rozwijać
  będzie rozwijała
  będzie rozwijać
  będzie rozwijało
  będzie rozwijać
  będą rozwijali
  będą rozwijać
  będą rozwijały
  będą rozwijać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. rozwijajmy
  2 os. rozwijaj
  rozwijajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. rozwijałbym
  bym rozwijał
  rozwijałabym
  bym rozwijała
  rozwijałobym
  bym rozwijało
  rozwijalibyśmy
  byśmy rozwijali
  rozwijałybyśmy
  byśmy rozwijały
  2 os. rozwijałbyś
  byś rozwijał
  rozwijałabyś
  byś rozwijała
  rozwijałobyś
  byś rozwijało
  rozwijalibyście
  byście rozwijali
  rozwijałybyście
  byście rozwijały
  3 os. rozwijałby
  by rozwijał
  rozwijałaby
  by rozwijała
  rozwijałoby
  by rozwijało
  rozwijaliby
  by rozwijali
  rozwijałyby
  by rozwijały

  bezosobnik: rozwijano by

  bezokolicznik: rozwijać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: rozwijając

  gerundium: rozwijanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: rozwijający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: rozwijany

  odpowiednik aspektowy: rozwinąć

 • Rzosobowy + rozwijać +
  CO
 • Zob. wić. Por. #płd.słow.# i #zach.słow.# *orzvijati.