budowla

 • wybudowany gdzieś obiekt połączony z gruntem w sposób trwały
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Budownictwo

 • hiperonimy:  konstrukcja
  • budowla dwupiętrowa, wielopiętrowa; najwyższa, niska, wysoka; betonowa, ceglana, drewniana, kamienna, murowana; fortyfikacyjna, hydrotechniczna, mieszkalna, pałacowa, przemysłowa, publiczna, sakralna, sportowa; antyczna, barokowa, egipska, gotycka, grecka, klasycystyczna, neogotycka, romańska, rzymska, starożytna, średniowieczna; nowa, późna, współczesna; gigantyczna, imponująca, monumentalna, najokazalsza, najwspanialsza, nowoczesna
  • budowla świątyni; budowle miasta, użyteczności publicznej; komunizmu, socjalizmu
  • budowle i budynki, budowle i instalacje, budowle i urządzenia
  • fasada, fragment, fundament, wnętrze; pozostałość, ruiny budowli
  • dokończyć, ukończyć, wznieść/wznosić; rozebrać, zburzyć budowlę
 • Jak się okazało, fundamenty budowli nie były izolowane, wskutek czego wilgoć, pochodząca z ziemi, bez przeszkód wnikała w jej strukturę.

  źródło: NKJP: Osuszanie drewna, Dziennik Polski, 2002-12-05

  Pałac w Splicie to jedna z najsłynniejszych budowli wzniesionych przez Rzymian.

  źródło: NKJP: Tutaj mieszkał cesarz, Dziennik Polski, 2002-09-07

  Pod osobistym nadzorem hetmana powstały najważniejsze budowle w mieście - zamek, kościół parafialny, cerkiew unicka oraz rozpoczęto budowę fortyfikacji.

  źródło: NKJP: Stanisław Sławomir Nicieja: Twierdze kresowe Rzeczypospolitej, 2006

  Zachowane do dziś w Tiahuanaco monumentalne budowle, takie jak dekorowana reliefami Brama Słońca, Brama Księżyca, tarasowa piramida Akapana czy platforma Kalsasaya, świadczą o wysokim stopniu rozwoju tej kultury.

  źródło: NKJP: Agnieszka Krzemińska: Złotem obsypani, Polityka, 2007-04-21

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. budowla
  budowle
  D. budowli
  budowli
  C. budowli
  budowlom
  B. budowlę
  budowle
  N. budowlą
  budowlami
  Ms. budowli
  budowlach
  W. budowlo
  budowle

 • może brus. budóŭlja

  może ukr. *budovlja

  Współcześnie wyraz ukraiński ma postać budivlja.

CHRONOLOGIZACJA:
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2010