chwytać

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. w sieci

 • 2.

  używać określonych narzędzi, by zatrzymać jakieś zwierzę i nie pozwolić mu uciec
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  hodowla i opieka nad zwierzętami; człowiek wobec zwierząt

  • chwytać owady, ptaki, ryby, zwierzynę
  • chwytać na wędkę
  • chwytać w sidła, w sieci, w pułapkę
 • [...] wyszliśmy z założenia, że przepis powinien mówić, iż kto w lesie płoszy albo ściga, chwyta zwierzynę, podlega karze, bo popełnia wykroczenie.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Senatu RP z dnia 21.12.1994

  Mężczyźni, mieszkańcy Zakliczyna i Krakowa, zostali przyłapani w Olszynach, nad Dunajcem, na tym, jak za pomocą zarzuconej sieci rybackiej próbowali chwytać ryby.

  źródło: NKJP: ziob: „Rybacy”, Dziennik Polski, 2005-09-15

  Łapał [...] raki, chwytał w sidła kuropatwy i zające, zapuszczając się aż w zbierskie lasy, choć Niemcy surowo karali za kłusownictwo, a do zbierskich lasów wstęp był zakazany.

  źródło: NKJP: Henryk Grynberg: Życie ideologiczne, osobiste, codzienne i artystyczne, 1998

  W 1956 roku ustanowiono komisarzy ds. tępienia wilków przy wojewódzkich radach narodowych. Zwierzęta truto, chwytano w sidła.

  źródło: NKJP: Adam Wajrak: Tydzień zwierząt, Gazeta Wyborcza, 1993-10-08

  Naukowcy niemieccy wykluczyli [...] pogląd, że jest to wpływ rybołówstwa, kiedy to rybacy mieliby chwytać w sieci większe osobniki, bo mniejszym udało się ujść cało.

  źródło: NKJP: Adam Wolski: Mniejsze ryby w Bałtyku, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2009-08-04

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. chwytam
  chwytamy
  2 os. chwytasz
  chwytacie
  3 os. chwyta
  chwytają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. chwytałem
  +(e)m chwytał
  chwytałam
  +(e)m chwytała
  chwytałom
  +(e)m chwytało
  chwytaliśmy
  +(e)śmy chwytali
  chwytałyśmy
  +(e)śmy chwytały
  2 os. chwytałeś
  +(e)ś chwytał
  chwytałaś
  +(e)ś chwytała
  chwytałoś
  +(e)ś chwytało
  chwytaliście
  +(e)ście chwytali
  chwytałyście
  +(e)ście chwytały
  3 os. chwytał
  chwytała
  chwytało
  chwytali
  chwytały

  bezosobnik: chwytano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę chwytał
  będę chwytać
  będę chwytała
  będę chwytać
  będę chwytało
  będę chwytać
  będziemy chwytali
  będziemy chwytać
  będziemy chwytały
  będziemy chwytać
  2 os. będziesz chwytał
  będziesz chwytać
  będziesz chwytała
  będziesz chwytać
  będziesz chwytało
  będziesz chwytać
  będziecie chwytali
  będziecie chwytać
  będziecie chwytały
  będziecie chwytać
  3 os. będzie chwytał
  będzie chwytać
  będzie chwytała
  będzie chwytać
  będzie chwytało
  będzie chwytać
  będą chwytali
  będą chwytać
  będą chwytały
  będą chwytać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. chwytajmy
  2 os. chwytaj
  chwytajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. chwytałbym
  bym chwytał
  chwytałabym
  bym chwytała
  chwytałobym
  bym chwytało
  chwytalibyśmy
  byśmy chwytali
  chwytałybyśmy
  byśmy chwytały
  2 os. chwytałbyś
  byś chwytał
  chwytałabyś
  byś chwytała
  chwytałobyś
  byś chwytało
  chwytalibyście
  byście chwytali
  chwytałybyście
  byście chwytały
  3 os. chwytałby
  by chwytał
  chwytałaby
  by chwytała
  chwytałoby
  by chwytało
  chwytaliby
  by chwytali
  chwytałyby
  by chwytały

  bezosobnik: chwytano by

  bezokolicznik: chwytać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: chwytając

  gerundium: chwytanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: chwytający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: chwytany

  odpowiednik aspektowy: chwycić

 • Rzosobowy + chwytać +
  CO + (w CO | na CO)
 • psł. *chytati

  Forma chwytać wynika z kontaminacji pierwotnego chytać z chwatać (od psł. *chvatati 'chwytać').