chwytać

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

6. sens

 • 6.

  pot.  zaczynać coś rozumieć
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • synonimy:  łapać
  załapywać
  • chwytać aluzję, dowcip, ironię, niuanse, sens
  • chwytać w lot, z trudem
 • Dzieci nie chwytają aluzji, to dla nich jeszcze za trudne.

  źródło: NKJP: Ryszard Marek Groński: Pod papugami, Polityka, 2003-08-02, nr 2412

  Robienie kabaretu w tamtych latach to była swoista gra z publicznością, która w lot chwytała aluzje i niuanse tego, co mówiono czy śpiewano na scenie.

  źródło: NKJP: Janusz Kucharski: Wieczorową porą, Gazeta Radomszczańska, 2009-04-29

  Ufałem naiwnie, że chwytasz ironię.

  źródło: NKJP: Internet

  Możesz to wyjaśnić dokładniej, bo nie bardzo chwytam co masz na myśli?

  źródło: NKJP: Internet

  Mam nadzieję, że chwytasz, o co chodzi.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. chwytam
  chwytamy
  2 os. chwytasz
  chwytacie
  3 os. chwyta
  chwytają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. chwytałem
  +(e)m chwytał
  chwytałam
  +(e)m chwytała
  chwytałom
  +(e)m chwytało
  chwytaliśmy
  +(e)śmy chwytali
  chwytałyśmy
  +(e)śmy chwytały
  2 os. chwytałeś
  +(e)ś chwytał
  chwytałaś
  +(e)ś chwytała
  chwytałoś
  +(e)ś chwytało
  chwytaliście
  +(e)ście chwytali
  chwytałyście
  +(e)ście chwytały
  3 os. chwytał
  chwytała
  chwytało
  chwytali
  chwytały

  bezosobnik: chwytano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę chwytał
  będę chwytać
  będę chwytała
  będę chwytać
  będę chwytało
  będę chwytać
  będziemy chwytali
  będziemy chwytać
  będziemy chwytały
  będziemy chwytać
  2 os. będziesz chwytał
  będziesz chwytać
  będziesz chwytała
  będziesz chwytać
  będziesz chwytało
  będziesz chwytać
  będziecie chwytali
  będziecie chwytać
  będziecie chwytały
  będziecie chwytać
  3 os. będzie chwytał
  będzie chwytać
  będzie chwytała
  będzie chwytać
  będzie chwytało
  będzie chwytać
  będą chwytali
  będą chwytać
  będą chwytały
  będą chwytać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. chwytajmy
  2 os. chwytaj
  chwytajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. chwytałbym
  bym chwytał
  chwytałabym
  bym chwytała
  chwytałobym
  bym chwytało
  chwytalibyśmy
  byśmy chwytali
  chwytałybyśmy
  byśmy chwytały
  2 os. chwytałbyś
  byś chwytał
  chwytałabyś
  byś chwytała
  chwytałobyś
  byś chwytało
  chwytalibyście
  byście chwytali
  chwytałybyście
  byście chwytały
  3 os. chwytałby
  by chwytał
  chwytałaby
  by chwytała
  chwytałoby
  by chwytało
  chwytaliby
  by chwytali
  chwytałyby
  by chwytały

  bezosobnik: chwytano by

  bezokolicznik: chwytać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: chwytając

  gerundium: chwytanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: chwytający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: chwytany

  odpowiedniki aspektowe: uchwycić, chwycić

 • Rzosobowy + chwytać +
  CO
  bez ograniczeń + chwytać +
  ZDANIE PYTAJNOZALEŻNE
 • psł. *chytati

  Forma chwytać wynika z kontaminacji pierwotnego chytać z chwatać (od psł. *chvatati 'chwytać').