Sługa sług Bożych

 • książk.  papież
 • Zapisywane także: Sługa Sług Bożych, sługa sług Bożych.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  osoby związane z religią i kościołem

 • Kardynał sekretarz nosowym głosem odczytywał przygotowaną zawczasu bullę tej treści: „Urban VIII, Sługa sług Bożych. Ku potomnych wszystkich pamięci. Wszem wobec i każdemu z osobna, którzy to pismo czytać będą, życzymy zdrowia duszy i ciała, i błogosławieństwa [...].

  źródło: NKJP: Zofia Kossak: Błogosławiona wina, 1953

  Proszę również wszystkich Braci w biskupstwie, aby wspomagali mnie modlitwą i radą, tak abym był naprawdę Sługą sług Bożych.

  źródło: NKJP: Benedykt XVI: Jego mocna ręka trzyma moją Benedykt XVI o Janie Pawle II, 2005

  Choć w biskupstwie wszyscy są równi, niektórzy mają zadania specjalne. Przede wszystkim oczywiście papież - głowa Kościoła, Sługa Sług Bożych. Z tą funkcją łączy się największa władza i największy ciężar odpowiedzialności.

  źródło: NKJP: Adam Szostkiewicz: Czerwone kapelusze, Polityka, 2001-02-10

  Breżniew, Carter, Deng Xiaoping, Callaghan, Schmidt - gdzież oni dzisiaj są? Byli „przywódcami światowymi” w październiku 1978 r., gdy mało znany kardynał z Polski wkroczył na plac św. Piotra jako nowy papież [...]. Dwadzieścia lat później ci przywódcy światowi są już od dawna na emeryturze lub w grobie, ale sługa sług Bożych jest nadal z nami, nadal podróżuje po świecie [...].

  źródło: NKJP: „Nie lękajcie się!”, Dziennik Polski, 2000-03-04

  Benedykt XVI wprowadził zmiany. Na miejscu tiary, symbolizującej władzę papieską umieścił biskupią infułę – podkreślając znaczenie posługi Papieża jako sługi sług Bożych.

  źródło: NKJP: (JD): Ważne, że papieska, Gazeta Krakowska, 2006-05-25

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m1, odmienny: Sługa
Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2018