krytykować

 • mówić źle o jakiejś osobie lub rzeczy, wykazując ich błędy lub braki
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

  • krytykować partię, rząd, władzę, związek; Polskę; decyzje, działania, postępowanie, zachowanie; pracę; program, projekt, raport, ustawę; poglądy; czyjąś działalność, postawę, czyjeś stanowisko; politykę; kapitalizm; podatek
 • Daj spokój, przestań krytykować ludzi.

  źródło: NKJP: Marek Krajewski, Mariusz Czubaj: Róże cmentarne, 2009

  Niemiecka prasa krytykuje władze Rosji za wykorzystywanie obchodów 60. rocznicy zakończenia wojny do umacniania swej politycznej pozycji.

  źródło: NKJP: Wymuszone uśmiechy, Dziennik Polski , 2005-05-10

  Żona nieraz krytykuje mnie, że zachowuję się, jakbym był nieczuły.

  źródło: NKJP: Aleksandra Tyczyńska: Doktor Doolittle, Dziennik Łódzki, 2006-10-13

  [...] zamieścił w „Naszym Dzienniku” obszerny artykuł krytykujący [...] projekt podatku liniowego.

  źródło: NKJP: Polityka i obyczaje, Polityka, 2005-09-17

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. krytykuję
  krytykujemy
  2 os. krytykujesz
  krytykujecie
  3 os. krytykuje
  krytykują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. krytykowałem
  +(e)m krytykował
  krytykowałam
  +(e)m krytykowała
  krytykowałom
  +(e)m krytykowało
  krytykowaliśmy
  +(e)śmy krytykowali
  krytykowałyśmy
  +(e)śmy krytykowały
  2 os. krytykowałeś
  +(e)ś krytykował
  krytykowałaś
  +(e)ś krytykowała
  krytykowałoś
  +(e)ś krytykowało
  krytykowaliście
  +(e)ście krytykowali
  krytykowałyście
  +(e)ście krytykowały
  3 os. krytykował
  krytykowała
  krytykowało
  krytykowali
  krytykowały

  bezosobnik: krytykowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę krytykował
  będę krytykować
  będę krytykowała
  będę krytykować
  będę krytykowało
  będę krytykować
  będziemy krytykowali
  będziemy krytykować
  będziemy krytykowały
  będziemy krytykować
  2 os. będziesz krytykował
  będziesz krytykować
  będziesz krytykowała
  będziesz krytykować
  będziesz krytykowało
  będziesz krytykować
  będziecie krytykowali
  będziecie krytykować
  będziecie krytykowały
  będziecie krytykować
  3 os. będzie krytykował
  będzie krytykować
  będzie krytykowała
  będzie krytykować
  będzie krytykowało
  będzie krytykować
  będą krytykowali
  będą krytykować
  będą krytykowały
  będą krytykować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. krytykujmy
  2 os. krytykuj
  krytykujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. krytykowałbym
  bym krytykował
  krytykowałabym
  bym krytykowała
  krytykowałobym
  bym krytykowało
  krytykowalibyśmy
  byśmy krytykowali
  krytykowałybyśmy
  byśmy krytykowały
  2 os. krytykowałbyś
  byś krytykował
  krytykowałabyś
  byś krytykowała
  krytykowałobyś
  byś krytykowało
  krytykowalibyście
  byście krytykowali
  krytykowałybyście
  byście krytykowały
  3 os. krytykowałby
  by krytykował
  krytykowałaby
  by krytykowała
  krytykowałoby
  by krytykowało
  krytykowaliby
  by krytykowali
  krytykowałyby
  by krytykowały

  bezosobnik: krytykowano by

  bezokolicznik: krytykować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: krytykując

  gerundium: krytykowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: krytykujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: krytykowany

  odpowiednik aspektowy: skrytykować

 • bez ograniczeń + krytykować +
  KOGO/CO + (za CO)
  bez ograniczeń + krytykować +
  KOGO/CO + (że ZDANIE)
 • Zob. krytyka

CHRONOLOGIZACJA:
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 27.03.2014