czynna znajomość języka

 • umiejętność sprawnego posługiwania się danym językiem zarówno przy tworzeniu własnych wypowiedzi, jak i rozumieniu komunikatów innych
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  języki świata

 • Przy tym użytkownik sam decyduje o metodzie i tempie nauki. English+ doskonali wszystkie umiejętności, składające się na czynną znajomość języka: czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie i zasady gramatyczne.

  źródło: NKJP: CC: Dla samouków, Enter, 2003

  W trakcie egzaminu sprawdzana jest zarówno bierna, jak i czynna znajomość języka.

  źródło: NKJP: szumi: Porozmawiajmy po niemiecku, Dzień dobry, 2001

  Wymagane jest dwuletnie doświadczenie inżynierskie oraz czynna znajomość języka niemieckiego, angielskiego lub francuskiego.

  źródło: NKJP: Ewa BUGNO: Pierwszy w Gorlicach inżynier europejski, Gazeta Krakowska, 2002-10-15

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: czynna, znajomość
  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + czynna znajomość języka +
  (JAKIEGO)
Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2013