na ogół

 • w ogóle sytuacji związanych ze sprawą, o jaką chodzi, w większości wypadków jest tak, że prawdą jest to, o czym mowa
 • 1) komentarz przyrematyczny
  2) może być używane także przy zdaniach podrzędnych

 • wykładnik oceny ilościowej

 • Dzięki tym odkryciom można było metodą korelacji nie tylko wyjaśnić nieznane związki przyczynowe wielu informacji biblijnych, ale również ustalić, że informacje te są na ogół prawdziwe.

  źródło: NKJP: Zenon Kosidowski: Opowieści biblijne, 1996

  W krąg obserwacji Różewicza wkraczają tu objawy dotąd na ogół przez autora nie dostrzegane.

  źródło: NKJP: Kazimierz Wyka: Rzecz wyobraźni, 1997

  Stało się to w wyborach kongresowych jesienią 1994 roku, zwanych również „wyborami w połowie kadencji prezydenckiej” i traktowanych na ogół jako sondaż nastrojów przed kolejnymi wyborami prezydenta.

  źródło: NKJP: Stanisław Głąbiński: Polityka po amerykańsku, 1996

  [...] a na chodnikach stali porządnie ubrani Żydzi, na ogół w bryczesach i wysokich butach oficerskich, w ciasnych marynareczkach albo w kurtkach typu „battle-dress” z amerykańskich paczek UNRRA, i handlowali dolarami albo złotym kruszcem.

  źródło: NKJP: Andrzej Szczypiorski: Noc, dzień i noc, 1991

  Na ogół, kiedy mówimy „jestem zestresowany”, „on żyje w ciągłym stresie”, mamy na myśli emocje negatywne.

  źródło: Internet

 • część mowy: partykuła

  podklasa: większościowa? większości statystycznej?

 • na ogół _
  ograniczenia zakresu użycia:
  nie: Cz. t. rozk.
  szyk: zmienny: neutralna antepozycja
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2015