Pozdrowienie anielskie

 • rel.  w Kościele katolickim modlitwa zaczynająca się od słów: „Zdrowaś Mario...”
 • Zapisywane także: Pozdrowienie Anielskie.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  sakramenty i obrzędy religijne

 • synonimy:  zdrowaśka
  hiperonimy:  modlitwa
  • odmawiać Pozdrowienie anielskie
 • Byłaby to może swego rodzaju kanoniczna “kolekcja” polskich pieśni i modlitw w głównej mierze (choć nie wyłącznie) maryjnych, w której skład wchodziłyby: antyfona Salve Regina, kilka pieśni o Matce Bożej – w tym na pewno o zwiastowaniu, Pozdrowienie anielskie lub inna modlitwa maryjna, a fakultatywnie (wariantywnie) któraś z tradycyjnych pieśni pasyjnych, wielkanocnych lub bożonarodzeniowych.

  źródło: NKJP: Roman Mazurkiewicz: Polskie średniowieczne pieśni maryjne. Studia filologiczne, 2002

  Stąd postanowienia, aby spowiedź powszechną odbywano po polsku, by na urzędy kościelne powoływano duchownych znających język kraju (synod w Łęczycy, postanowienie arcybiskupa Jakuba Świnki z 1285 r.), aby księża odmawiali z ludem i wyjaśniali ludowi po polsku Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie i Wierzę w Boga.

  źródło: NKJP: Jerzy Ziomek: renesans, 1973

  Na żółtawej stronicy brewiarza ozdobnym pismem z zawijasami skreślono: „Dusza niegodnego sługi bożego prosi o Pozdrowienie Anielskie”.

  źródło: NKJP: Wojciech Żukrowski: Za kurtyną mroku. Zabawa w chowanego, 1995

  [...] choć nie wiemy, czy sam kiedykolwiek spotkał się z Maryją, to Ją właśnie uczynił świadkiem i bohaterką rozdziałów poświęconych dzieciństwu Pana. Do niej skierowane jest Pozdrowienie Anielskie [...].

  źródło: NKJP: Stanisława Grabska: Boże Narodzenie - światło nadziei, prasa, 1994

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  n2, odmienny: Pozdrowienie, anielskie
Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2011