wydrwiwać

 • mocno drwiąc, w sposób szczególnie złośliwy wyrażać się o kimś lub o tym, co ta osoba zrobiła
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

  • wydrwiwać i ośmieszać
 • „Są pisarze, którzy potrafią się uczyć, i są nieuki” - pisał w dużym artykule. Wydrwiwał tam literatów z dorobkiem psychologizowania czy artystycznego eksperymentatorstwa, bezsilnych wobec nowej rzeczywistości.

  źródło: NKJP: Witold Zalewski: Zakładnicy, 2001

  Instynktownie wprost dąży on do zniszczenia w swym otoczeniu europejskiej czci dla tradycji, przywiązania do religii, uznania dla jakiejkolwiek hierarchii; lży, wydrwiwa, ośmiesza to wszystko, co dla każdego uczciwego konserwatysty musi być święte.

  źródło: NKJP: Jerzy Surdykowski: Duch Rzeczypospolitej, 1989

  W każdym z tych jawnie sprzecznych oskarżeń kryło się bez wątpienia jakieś ziarno prawdy. Chodzi jednak o to, że ta wielekroć osądzana i wydrwiwana inteligencja to nader rzadko był zbiór żywych ludzi o różnych cechach i upodobaniach, indywidualnych losach i doświadczeniach [...].

  źródło: NKJP: Jerzy Jedlicki: Kłopoty z inteligencją, Polityka, 2009-07-11

  Marksiści potrafią całkiem dobrze wydrwiwać wszelkie ewolucjonizmy, idealizmy czy solidaryzmy, które inaczej niż oni objaśniają proces dziejowy [...].

  źródło: NKJP: Wojciech Giełżyński: Inne światy, inne drogi, 2006

  Jestem rzeczywiście kpiarzem, prześmiewcą, ale nigdy nie krzywdzę normalnych uczciwych ludzi. Nie znoszę wydrwiwania, ale uważam, że w sposób śmieszny można i trzeba mówić prawdę.

  źródło: NKJP: Akademia humoru Aleksandra Trzaski, Dziennik Zachodni, 2003-05-23

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wydrwiwam
  wydrwiwamy
  2 os. wydrwiwasz
  wydrwiwacie
  3 os. wydrwiwa
  wydrwiwają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wydrwiwałem
  +(e)m wydrwiwał
  wydrwiwałam
  +(e)m wydrwiwała
  wydrwiwałom
  +(e)m wydrwiwało
  wydrwiwaliśmy
  +(e)śmy wydrwiwali
  wydrwiwałyśmy
  +(e)śmy wydrwiwały
  2 os. wydrwiwałeś
  +(e)ś wydrwiwał
  wydrwiwałaś
  +(e)ś wydrwiwała
  wydrwiwałoś
  +(e)ś wydrwiwało
  wydrwiwaliście
  +(e)ście wydrwiwali
  wydrwiwałyście
  +(e)ście wydrwiwały
  3 os. wydrwiwał
  wydrwiwała
  wydrwiwało
  wydrwiwali
  wydrwiwały

  bezosobnik: wydrwiwano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę wydrwiwał
  będę wydrwiwać
  będę wydrwiwała
  będę wydrwiwać
  będę wydrwiwało
  będę wydrwiwać
  będziemy wydrwiwali
  będziemy wydrwiwać
  będziemy wydrwiwały
  będziemy wydrwiwać
  2 os. będziesz wydrwiwał
  będziesz wydrwiwać
  będziesz wydrwiwała
  będziesz wydrwiwać
  będziesz wydrwiwało
  będziesz wydrwiwać
  będziecie wydrwiwali
  będziecie wydrwiwać
  będziecie wydrwiwały
  będziecie wydrwiwać
  3 os. będzie wydrwiwał
  będzie wydrwiwać
  będzie wydrwiwała
  będzie wydrwiwać
  będzie wydrwiwało
  będzie wydrwiwać
  będą wydrwiwali
  będą wydrwiwać
  będą wydrwiwały
  będą wydrwiwać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wydrwiwajmy
  2 os. wydrwiwaj
  wydrwiwajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wydrwiwałbym
  bym wydrwiwał
  wydrwiwałabym
  bym wydrwiwała
  wydrwiwałobym
  bym wydrwiwało
  wydrwiwalibyśmy
  byśmy wydrwiwali
  wydrwiwałybyśmy
  byśmy wydrwiwały
  2 os. wydrwiwałbyś
  byś wydrwiwał
  wydrwiwałabyś
  byś wydrwiwała
  wydrwiwałobyś
  byś wydrwiwało
  wydrwiwalibyście
  byście wydrwiwali
  wydrwiwałybyście
  byście wydrwiwały
  3 os. wydrwiwałby
  by wydrwiwał
  wydrwiwałaby
  by wydrwiwała
  wydrwiwałoby
  by wydrwiwało
  wydrwiwaliby
  by wydrwiwali
  wydrwiwałyby
  by wydrwiwały

  bezosobnik: wydrwiwano by

  bezokolicznik: wydrwiwać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: wydrwiwając

  gerundium: wydrwiwanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: wydrwiwający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: wydrwiwany

  odpowiednik aspektowy: wydrwić

 • bez ograniczeń + wydrwiwać +
  KOGO/CO
 • Zob. drwić, drwa (czcza gadanina)

CHRONOLOGIZACJA:
1650, Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2018