Dobry Pasterz

Chrystus Dobry Pasterz

 • rel.  w religii chrześcijańskiej Jezus Chrystus
  • Chrystus Dobry Pasterz
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary

 • synonimy:  Baranek Boży
  Chrystus
  • obraz, rzeźba, wizerunek; parafia Dobrego Pasterza
  • pod wezwaniem Dobrego Pasterza
 • Jezus, Dobry Pasterz, zna imię każdego, kto należy do Jego owczarni, czyli Kościoła.

  źródło: NKJP: Tadeusz Loska SJ: Wszystkie moje źródła są w Tobie: nabożeństwa eucharystyczne: godziny święte-spotkania modlitewne. Tom 1, 1999

  Przy całej chwiejności losu ludzkiego, przy słabości ludzkiej woli i ludzkiego serca - Kościół każe nam dzisiaj patrzeć na potęgę, na nieodwracalną moc Odkupienia, żyjącą w sercu i w rękach i stopach Dobrego Pasterza. Tego, który nas zna.

  źródło: NKJP: Janusz Królikowski: Aby królował Chrystus!, 2008

  Ojcze Pio, podziękuj w moim imieniu naszemu Dobremu Pasterzowi za wszystkie łaski, których doświadczamy codziennie, za zdrowie, pracę, za mamę i za teścia w wiadomych sprawach. Wspomóż moje prośby i błagania za całą moją rodzinę, które kieruję do naszego Zbawiciela.

  źródło: NKJP: Głos Ojca Pio, 2008-04

  Ojciec Święty wykazał, iż każdy ma swoją drogę do świętości i że wszyscy jesteśmy powołani do odnoszenia zwycięstwa. Z naciskiem mówił: „Proszę Was, abyście te słabości, grzechy, wady, sytuacje, nazywali po imieniu. Abyście nie pozwolili się pochłonąć fali demoralizacji, zobojętnienia, upadku ducha. Dlatego patrzcie wciąż w oczy Dobrego Pasterza”.

  źródło: NKJP: Wychowawca, 2003-10

  W niedzielę o godz. 16 w kościele parafialnym pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza na os. Bratkowice rozpocznie się koncert kolęd.

  źródło: NKJP: Dziennik Łódzki: 2007-01-06

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m1, odmienny: Dobry, Pasterz
  Zwykle lp

Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2014