kategoryzować

 • książk.  przyjmując określone kryterium, dzielić obiekty na kategorie
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • hiperonimy:  dzielić
 • Stereotypizacja i typizacja rzeczywistości są naturalnymi cechami człowieka. Aby sprawnie funkcjonować w otaczającym ich świecie, ludzie są zmuszeni kategoryzować, szufladkować rzeczywistość.

  źródło: NKJP: Andrzej Siemaszko: Granice tolerancji: o teoriach zachowań dewiacyjnych, 1993

  [...] dany szpital nie ma prawa w żaden sposób kategoryzować na tych, którzy są „swoi”, a więc z tego regionu, i na tych, którzy nie są „swoi”, gdyż wszyscy są ubezpieczeni w ramach jednego funduszu.

  źródło: NKJP: (ar): Za kwiecień w sierpniu, Gazeta Krakowska, 2003-08-12

  Pojęcia danego języka mogą stanowić przewodnik po tym, jak dana grupa kulturowa kategoryzuje świat.

  źródło: NKJP: Krystyna Rembowska: Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, 2002

  Gry, tak jak większość innych mediów, mogą być kategoryzowane według gatunków bazujących na mechanice gry, atmosferze i wielu innych czynnikach. W rzeczywistości gry łatwiej kategoryzować według gatunku niż filmy, książki czy muzykę.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. kategoryzuję
  kategoryzujemy
  2 os. kategoryzujesz
  kategoryzujecie
  3 os. kategoryzuje
  kategoryzują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. kategoryzowałem
  +(e)m kategoryzował
  kategoryzowałam
  +(e)m kategoryzowała
  kategoryzowałom
  +(e)m kategoryzowało
  kategoryzowaliśmy
  +(e)śmy kategoryzowali
  kategoryzowałyśmy
  +(e)śmy kategoryzowały
  2 os. kategoryzowałeś
  +(e)ś kategoryzował
  kategoryzowałaś
  +(e)ś kategoryzowała
  kategoryzowałoś
  +(e)ś kategoryzowało
  kategoryzowaliście
  +(e)ście kategoryzowali
  kategoryzowałyście
  +(e)ście kategoryzowały
  3 os. kategoryzował
  kategoryzowała
  kategoryzowało
  kategoryzowali
  kategoryzowały

  bezosobnik: kategoryzowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę kategoryzował
  będę kategoryzować
  będę kategoryzowała
  będę kategoryzować
  będę kategoryzowało
  będę kategoryzować
  będziemy kategoryzowali
  będziemy kategoryzować
  będziemy kategoryzowały
  będziemy kategoryzować
  2 os. będziesz kategoryzował
  będziesz kategoryzować
  będziesz kategoryzowała
  będziesz kategoryzować
  będziesz kategoryzowało
  będziesz kategoryzować
  będziecie kategoryzowali
  będziecie kategoryzować
  będziecie kategoryzowały
  będziecie kategoryzować
  3 os. będzie kategoryzował
  będzie kategoryzować
  będzie kategoryzowała
  będzie kategoryzować
  będzie kategoryzowało
  będzie kategoryzować
  będą kategoryzowali
  będą kategoryzować
  będą kategoryzowały
  będą kategoryzować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. kategoryzujmy
  2 os. kategoryzuj
  kategoryzujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. kategoryzowałbym
  bym kategoryzował
  kategoryzowałabym
  bym kategoryzowała
  kategoryzowałobym
  bym kategoryzowało
  kategoryzowalibyśmy
  byśmy kategoryzowali
  kategoryzowałybyśmy
  byśmy kategoryzowały
  2 os. kategoryzowałbyś
  byś kategoryzował
  kategoryzowałabyś
  byś kategoryzowała
  kategoryzowałobyś
  byś kategoryzowało
  kategoryzowalibyście
  byście kategoryzowali
  kategoryzowałybyście
  byście kategoryzowały
  3 os. kategoryzowałby
  by kategoryzował
  kategoryzowałaby
  by kategoryzowała
  kategoryzowałoby
  by kategoryzowało
  kategoryzowaliby
  by kategoryzowali
  kategoryzowałyby
  by kategoryzowały

  bezosobnik: kategoryzowano by

  bezokolicznik: kategoryzować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: kategoryzując

  gerundium: kategoryzowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: kategoryzujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: kategoryzowany

 • bez ograniczeń + kategoryzować +
  KOGO/CO + (na KOGO/CO)
  bez ograniczeń + kategoryzować +
  KOGO/CO + (według CZEGO)
 • Od: kategoria

CHRONOLOGIZACJA:
1925, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2017