odpokutować

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

1. za grzechy

 • 1.

  odprawić pokutę - karę za grzechy
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  sakramenty i obrzędy religijne

  • odpokutować grzech, winę; karę
  • odpokutować za (swoje) grzechy
 • Nie zamierzam występować w roli adwokata tych, którzy rzeczywiście sprzeniewierzyli się swemu kapłańskiemu powołaniu, a tym samym Kościołowi i swemu biskupowi. Oni powinni odpokutować za swoje grzechy i naprawić szkody.

  źródło: NKJP: K. Jakubowski: Lustracja w kościele, Tygodnik Ciechanowski, 2007-01-02

  Ci mnisi lub też grzesznicy w strojach pokutnych przyszli tu, wysoko w góry, by spędziwszy zimną noc na cichej modlitwie, odpokutować swe dawne winy.

  źródło: NKJP: Jacek Jania: Zrozumieć lodowce, 1988

  [...] król Bolesław wedle tradycji miał odpokutować ciężki grzech zabójstwa.

  źródło: NKJP: W świętej ciszy kościoła, Dziennik Polski - Magazyn, 2003-05-09

  W życiu osób duchownych, mnichów/mniszek, kapłanów i innych żyjących w tym stanie, jednym z częstych sposobów odpokutowania za grzechy były różnorodne umartwienia, do których zaliczały się m.in. biczowania, dni postne, czas milczenia, długie modlitwy, pokutne pielgrzymki, mozolne prace itd.

  źródło: NKJP: Zdzisław Józef Kijas: Niebo w domu Ojca, czyściec dla kogo, piekło w oddaleniu, 2010

  W odpokutowaniu kary doczesnej za życia chodzi o wynagrodzenie Bogu i ludziom za popełnione zło (lub zaniedbane dobro) poprzez uczynki pokutne: modlitwy, post (w tym różne wyrzeczenia), jałmużny (ofiary nie tylko pieniężne i materialne [...]

  źródło: NKJP: dr Piotr Chrabąszcz: Odpust, Głos Ojca Pio, 2000-2010

  Na wyrok czyśćca zasługują dusze tych ludzi, którzy zeszli z tego świata pojednani z Bogiem, lecz nie byli jeszcze całkowicie oczyszczeni i nie zdążyli odpokutować kary za grzechy (spowiedź odpuszcza nam tylko grzechy, kara zostaje).

  źródło: NKJP: Stanisław Mrozek: Ostateczny los człowieka, 2009

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. odpokutuję
  odpokutujemy
  2 os. odpokutujesz
  odpokutujecie
  3 os. odpokutuje
  odpokutują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. odpokutowałem
  +(e)m odpokutował
  odpokutowałam
  +(e)m odpokutowała
  odpokutowałom
  +(e)m odpokutowało
  odpokutowaliśmy
  +(e)śmy odpokutowali
  odpokutowałyśmy
  +(e)śmy odpokutowały
  2 os. odpokutowałeś
  +(e)ś odpokutował
  odpokutowałaś
  +(e)ś odpokutowała
  odpokutowałoś
  +(e)ś odpokutowało
  odpokutowaliście
  +(e)ście odpokutowali
  odpokutowałyście
  +(e)ście odpokutowały
  3 os. odpokutował
  odpokutowała
  odpokutowało
  odpokutowali
  odpokutowały

  bezosobnik: odpokutowano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. odpokutujmy
  2 os. odpokutuj
  odpokutujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. odpokutowałbym
  bym odpokutował
  odpokutowałabym
  bym odpokutowała
  odpokutowałobym
  bym odpokutowało
  odpokutowalibyśmy
  byśmy odpokutowali
  odpokutowałybyśmy
  byśmy odpokutowały
  2 os. odpokutowałbyś
  byś odpokutował
  odpokutowałabyś
  byś odpokutowała
  odpokutowałobyś
  byś odpokutowało
  odpokutowalibyście
  byście odpokutowali
  odpokutowałybyście
  byście odpokutowały
  3 os. odpokutowałby
  by odpokutował
  odpokutowałaby
  by odpokutowała
  odpokutowałoby
  by odpokutowało
  odpokutowaliby
  by odpokutowali
  odpokutowałyby
  by odpokutowały

  bezosobnik: odpokutowano by

  bezokolicznik: odpokutować

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: odpokutowawszy

  gerundium: odpokutowanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: odpokutowany

 • Rz osobowy + odpokutować +
  (CO)
  Rz osobowy + odpokutować +
  (za CO)
 • Zob. pokuta