odpokutować

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. w czyśćcu

 • 2.

  w religii katolickiej: odbyć karę za grzechy w czyśćcu
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary

 • Komu nie udało się wypełnić za życia zadanej pokuty, musiał ją odpokutować po śmierci w czyśćcu. Czyściec był właśnie stanem odpokutowania kary za grzechy popełnione podczas ziemskiego życia.

  źródło: NKJP: Zdzisław Józef Kijas: Niebo w domu Ojca, czyściec dla kogo, piekło w oddaleniu, 2010

  Bóg jest sędzią sprawiedliwym i na każdego nakłada karę adekwatną do jego grzechów - za każdy grzech trzeba odpokutować albo tu na ziemi, albo w czyśćcu [...].

  źródło: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. odpokutuję
  odpokutujemy
  2 os. odpokutujesz
  odpokutujecie
  3 os. odpokutuje
  odpokutują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. odpokutowałem
  +(e)m odpokutował
  odpokutowałam
  +(e)m odpokutowała
  odpokutowałom
  +(e)m odpokutowało
  odpokutowaliśmy
  +(e)śmy odpokutowali
  odpokutowałyśmy
  +(e)śmy odpokutowały
  2 os. odpokutowałeś
  +(e)ś odpokutował
  odpokutowałaś
  +(e)ś odpokutowała
  odpokutowałoś
  +(e)ś odpokutowało
  odpokutowaliście
  +(e)ście odpokutowali
  odpokutowałyście
  +(e)ście odpokutowały
  3 os. odpokutował
  odpokutowała
  odpokutowało
  odpokutowali
  odpokutowały

  bezosobnik: odpokutowano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. odpokutujmy
  2 os. odpokutuj
  odpokutujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. odpokutowałbym
  bym odpokutował
  odpokutowałabym
  bym odpokutowała
  odpokutowałobym
  bym odpokutowało
  odpokutowalibyśmy
  byśmy odpokutowali
  odpokutowałybyśmy
  byśmy odpokutowały
  2 os. odpokutowałbyś
  byś odpokutował
  odpokutowałabyś
  byś odpokutowała
  odpokutowałobyś
  byś odpokutowało
  odpokutowalibyście
  byście odpokutowali
  odpokutowałybyście
  byście odpokutowały
  3 os. odpokutowałby
  by odpokutował
  odpokutowałaby
  by odpokutowała
  odpokutowałoby
  by odpokutowało
  odpokutowaliby
  by odpokutowali
  odpokutowałyby
  by odpokutowały

  bezosobnik: odpokutowano by

  bezokolicznik: odpokutować

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: odpokutowawszy

  gerundium: odpokutowanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: odpokutowany

 • Rz osobowy + odpokutować +
  (CO)
  Rz osobowy + odpokutować +
  (za CO)
 • Zob. pokuta