AIDS

rzadziej aids

 • (Acquired Immune Deficiency Syndrome) zespół nabytego zaniku odporności

 • groźna choroba zakaźna wywołana przez wirus HIV, która niszczy system obronny organizmu
 • Używany w nazwach własnych, np. Krajowe Centrum do Spraw AIDS, Krajowe Biuro Koordynacyjne do Spraw AIDS, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, (Światowy) Dzień Walki z AIDS.

 • [ejts] lub [ajts]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  rodzaje chorób

 • synonimy:  adidas
  dżuma XX wieku
  hiperonimy:  choroba I
  • pełnoobjawowy AIDS
  • HIV i AIDS; narkomania i AIDS; rak i AIDS; narkotyki i AIDS
  • wirus; choroba, epidemia, pandemia, plaga; leczenie, profilaktyka, terapia, zwalczanie; nosiciel; objawy, rozwój; ofiary; ryzyko, skutki; problem, problematyka, tematyka; doba, epoka AIDS; (biuro, doradca ministra zdrowia, komitet, pełnomocnik...) do spraw AIDS, (informacje, konferencja, raport, wiedza...) na temat AIDS, z powodu AIDS
  • zapobieganie AIDS
  • zagrożenie, zakażenie, zarażenie AIDS
  • lek, lekarstwa, szczepionka przeciw / przeciwko AIDS; propaganda przeciw AIDS
  • lek, szczepionka; badania, test; zachorowanie, zachorowalność, zapadalność na AIDS
  • ochrona, ratunek; obawa, strach przed AIDS
  • walka; dzieci, ludzie z AIDS
  • edukacja, informacja, wiedza o AIDS
  • chory na AIDS
  • bać się AIDS
  • zapobiegać AIDS
  • coś powoduje, wywołuje AIDS; mieć; leczyć, opanować, zwalczać AIDS
  • zarazić kogoś, zarazić się, dotknięty, zarażony AIDS
  • wyleczyć się z AIDS
  • chorować, umierać, zachorować, zemrzeć, chorujący, cierpiący, umierający, zmarły na AIDS, spowodowany przez AIDS
  • chronić, obronić się przed AIDS; walczyć; żyć, żyjący z AIDS
 • Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), AIDS jest główną przyczyną zgonów w Afryce i czwartą na świecie.

  źródło: NKJP: (PAP): 34 miliony chorych, Dziennik Polski - Nauka, 2000-07-18

  Na zachodzie Europy i w USA AIDS atakował przede wszystkim środowiska homoseksualistów, oni też byli jego głównymi roznosicielami.

  źródło: NKJP: (PAI): Zaraza na gruzach imperium, Dziennik Polski- Świat, 1998-11-23

  AIDS jest przenoszony głównie drogą płciową, ale zdarza się, że wirus dostaje się do banków krwi.

  źródło: Korpus IJP PAN: Arnold Mindell: Praca nad samym sobą, 1995

  Z punktu widzenia nauki Kościoła najlepsze przeciwko pladze AIDS są oczywiście wierność, panowanie nad sobą, miłość, odpowiedzialność.

  źródło: Marek Rapacki, Jan Turnau, Gazeta Wyborcza, 1996-03-23

  We wczesnych latach osiemdziesiątych, w chwili ekspansji choroby AIDS, nikt nie miał pojęcia o istniejącym zagrożeniu zarażenia się poprzez krew wirusem HIV.

  źródło: Strączek Damian, Klonowanie, 1998

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2, m2, m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. AIDS
  AIDS
  pot. AIDS-y
  D. AIDS
  pot. AIDS-a
  rzadziej AIDS-u
  AIDS
  pot. AIDS-ów
  C. AIDS
  AIDS-owi
  pot. AIDS-owi
  AIDS
  pot. AIDS-om
  B. AIDS
  pot. AIDS-a
  AIDS
  pot. AIDS-y
  N. AIDS
  pot. AIDS-em
  AIDS
  pot. AIDS-ami
  Ms. AIDS
  pot. AIDS-ie
  AIDS
  pot. AIDS-ach
  W. AIDS
  pot. AIDS-ie
  AIDS
  pot. AIDS-y

  Inne uwagi

  Zwykle w lp

 • ang. AIDS (acquired immune deficiency syndrome / acquired immunodeficiency syndrome) 'zespół nabytego niedoboru odporności'

CHRONOLOGIZACJA:
1986, Przegląd Techniczny, poświęcony sprawom przemysłu i techniki, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2020