autostrada

 • praw.  w kodeksie drogowym: szeroka droga dwujezdniowa charakteryzująca się bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, po której można poruszać się z większą prędkością
 • Wyraz bywa używany również w odniesieniu do każdej drogi dwujezdniowej, zwłaszcza biegnącej poza miastem.

 • [au-tostrada]

 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Transport

  transport lądowy

  • długa, główna; trzypasmowa, czteropasmowa, wielopasmowa; ruchliwa; bezpłatna, niepłatna, płatna autostrada; niemieckie, polskie, włoskie... autostrady
  • autostrada na terenie Niemiec, Polski...; autostrada w Kutnie, w Niemczech, w Polsce
  • autostrady i drogi, autostrady i linie kolejowe, autostrady i obwodnice
  • użytkownicy; budowa; sieć, system autostrad
  • przejazd autostradą
  • dojazd do autostrady; skręt, wyjazd, zjazd z autostrady; korzystanie z autostrad
  • wjazd na autostradę; grunty, działki, nieruchomości, tereny, ziemie pod autostradę; opłaty za autostradę; środki, pieniądze, wydatki na autostrady
  • korki, ruch; bezpieczeństwo, prędkość, wypadki; prace, roboty; bramki, opłaty na autostradach; ustawa o autostradach
  • budować, wybudować, zbudować; blokować autostradę
  • dojechać/dojeżdżać do autostrady; zjechać/zjeżdżać z autostrady; korzystać z autostrad
  • jechać, pojechać, wjechać/wjeżdżać na autostradę
  • jechać autostradą
  • jechać/jeździć, poruszać się po autostradach
 • Od 2003 r. niemieckie i zagraniczne przedsiębiorstwa spedycyjne będą musiały płacić za korzystanie z autostrad na terenie Niemiec.

  źródło: NKJP: (PAP): Płatne autostrady, Dziennik Polski, 2001-08-16

  Do nadmorskiego kurortu Long Beach jedzie się z Los Angeles szerokimi autostradami.

  źródło: NKJP: Radosław Leniarski, Gazeta Wyborcza, 1994-05-27

  Jak już wspomniałem, projekt budowy sieci autostrad w kraju już dawno został opracowany [...].

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 06.02.1993

  Podjeżdżał już do kasjerki pobierającej opłatę za przejazd autostradą.

  źródło: NKJP: Cezary Michalski: Siła odpychania, 2002

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. autostrada
  autostrady
  D. autostrady
  autostrad
  C. autostradzie
  autostradom
  B. autostradę
  autostrady
  N. autostradą
  autostradami
  Ms. autostradzie
  autostradach
  W. autostrado
  autostrady
 • wł. autostrada

CHRONOLOGIZACJA:
1927, Zofia Nałkowska, Księga o przyjaciołach, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2020