zaniepokoić

 • wywołać u kogoś niepokój - stan psychiczny
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  emocje i uczucia

  • fakt, hałas, projekt, sposób, stan, wygląd zaniepokoił kogoś; informacja, przyszłość, rozmowa, sprawa, sytuacja zaniepokoiła kogoś; milczenie zaniepokoiło kogoś; słowa, skutki, wydarzenia, zapisy zaniepokoiły kogoś
  • zaniepokoić czytelników, komisję, konsumentów, mieszkańców, policjantów, posłów, sąsiadów
  • głęboko, lekko, mocno, ogromnie, poważnie, szczególnie, szczerze, wyraźnie zaniepokoić
  • bardzo zaniepokoić
 • Policjantów zaniepokoił dźwięk rozbijanej szyby. Szybko udali się do sklepu przy ul. Podzwierzyniec, skąd dochodziły odgłosy.

  źródło: NKJP: (EWAF), Dziennik Polski, 2003-04-01

  Sąsiadów zaniepokoiła dłuższa nieobecność staruszki (ostatni raz widzieli ją w połowie listopada) oraz stale uchylone okno.

  źródło: NKJP: (WCH): Tajemnicza śmierć, Dziennik Polski, 1999-11-24

  Doniesienie w sprawie kradzieży złożył pracownik Biblioteki Jagiellońskiej, którego zaniepokoiło to, iż student wypożyczał cenne książki, ale ich nie oddawał; zwracał jedynie pozycje mające mniejszą wartość.

  źródło: NKJP: (STRZ): Nie napisał rozdziału, Dziennik Polski , 2002-09-04

  Ona poszła sama do domu, oni jeszcze zostali. Niedługo. Godzinę później siostra i brat 23-latki wrócili z festynu. Zdziwiło ich, a nawet zaniepokoiło, że jeszcze jej nie ma.

  źródło: NKJP: Sylwia Bławat: Nagrody za morderców, Echo Dnia, 2004-11-12

  Turystów bardzo zaniepokoił stan czystości wody. Choć służby parku uspokajały, że nie dzieje się nic złego, jednak śnięte ryby po odłowieniu przekazano w ręce biegłych ichtiologów - laborantów.

  źródło: NKJP: Śmiercionośna „dobroć” turystów, Dziennik Polski , 2002-10-04

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. zaniepokoję
  zaniepokoimy
  2 os. zaniepokoisz
  zaniepokoicie
  3 os. zaniepokoi
  zaniepokoją

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. zaniepokoiłem
  +(e)m zaniepokoił
  zaniepokoiłam
  +(e)m zaniepokoiła
  zaniepokoiłom
  +(e)m zaniepokoiło
  zaniepokoiliśmy
  +(e)śmy zaniepokoili
  zaniepokoiłyśmy
  +(e)śmy zaniepokoiły
  2 os. zaniepokoiłeś
  +(e)ś zaniepokoił
  zaniepokoiłaś
  +(e)ś zaniepokoiła
  zaniepokoiłoś
  +(e)ś zaniepokoiło
  zaniepokoiliście
  +(e)ście zaniepokoili
  zaniepokoiłyście
  +(e)ście zaniepokoiły
  3 os. zaniepokoił
  zaniepokoiła
  zaniepokoiło
  zaniepokoili
  zaniepokoiły

  bezosobnik: zaniepokojono

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. zaniepokójmy
  2 os. zaniepokój
  zaniepokójcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. zaniepokoiłbym
  bym zaniepokoił
  zaniepokoiłabym
  bym zaniepokoiła
  zaniepokoiłobym
  bym zaniepokoiło
  zaniepokoilibyśmy
  byśmy zaniepokoili
  zaniepokoiłybyśmy
  byśmy zaniepokoiły
  2 os. zaniepokoiłbyś
  byś zaniepokoił
  zaniepokoiłabyś
  byś zaniepokoiła
  zaniepokoiłobyś
  byś zaniepokoiło
  zaniepokoilibyście
  byście zaniepokoili
  zaniepokoiłybyście
  byście zaniepokoiły
  3 os. zaniepokoiłby
  by zaniepokoił
  zaniepokoiłaby
  by zaniepokoiła
  zaniepokoiłoby
  by zaniepokoiło
  zaniepokoiliby
  by zaniepokoili
  zaniepokoiłyby
  by zaniepokoiły

  bezosobnik: zaniepokojono by

  bezokolicznik: zaniepokoić

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: zaniepokoiwszy

  gerundium: zaniepokojenie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: zaniepokojony

 • bez ograniczeń + zaniepokoić +
  KOGO
  (to), że ZDANIE + zaniepokoić +
  KOGO
 • Zob. pokój

CHRONOLOGIZACJA:
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2010