reformacja

 • ruch religijny w XVI wieku, który dążył do przeprowadzenia reform w Kościele katolickim i doprowadził do powstania wyznań protestanckich
 • Używane w nazwach własnych: Święto Reformacji, Muzeum Reformacji.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  świat dawnych epok i wydarzenia historyczne

  • polska; protestancka; radykalna reformacja
  • reformacja w Czechach, w Niemczech, w Polsce
  • reformacja i kontrreformacja, reformacja i wojny; humanizm i reformacja, odrodzenie i reformacja, renesans i reformacja
  • czasy, doba, dzieje, lata, okres; duch, fala, idee; postępy, rozwój, upadek, wybuch, zwycięstwo; odłamy; historia; działacz, zwolennicy; ośrodek; wpływ reformacji
  • walka z reformacją
  • reformacja dotarła dokądś, przyniosła / przynosi coś
  • zwalczać reformację
  • doprowadzić do reformacji
  • w wyniku reformacji; za sprawą reformacji
 • Głową kościoła narodowego jest monarcha; duchowni natomiast są często uznawani za funkcjonariuszy publicznych. Takie rozwiązanie przyjęły państwa, w których w wyniku reformacji religiami dominującymi stały się różne wyznania protestanckie [...].

  źródło: NKJP: Piotr Winczorek: Wstęp do nauki o państwie, 1995

  Fala reformacji religijnej wewnątrz chrześcijaństwa, rozbudzona na Zachodzie wystąpieniami Lutra czy Kalwina znalazła więc w Polsce żyzny i dobrze przygotowany grunt religijnej tolerancji [...].

  źródło: NKJP: Jerzy Surdykowski: Duch Rzeczypospolitej, 1989

  Studia na obcych uniwersytetach, liczne kontakty zagraniczne Polaków oraz bliskość luterańskich Prus Książęcych spowodowały, że reformacja dotarła także do Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

  źródło: NKJP: Alicja Dybkowska, Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności, 1994

  Do Polski jezuitów sprowadził kardynał Hozjusz, by wsparli Kościół w zwalczaniu reformacji.

  źródło: NKJP: Teresa Bogucka: Wielkie spiski cz. I, Gazeta Wyborcza - Magazyn, 1998-02-27

  W okresie reformacji ludność Śląska, zwłaszcza miejska, masowo odchodziła od katolicyzmu i przyjmowała luteranizm.

  źródło: NKJP: Lech Szaraniec: Górny Śląsk, 1997

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. reformacja
  reformacje
  D. reformacji
  reformacji
  neut
  reformacyj
  char
  C. reformacji
  reformacjom
  B. reformację
  reformacje
  N. reformacją
  reformacjami
  Ms. reformacji
  reformacjach
  W. reformacjo
  reformacje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • z łac. refōrmātiō 'przekształcenie, przeobrażenie'

  < reformare 'przekształcać'

CHRONOLOGIZACJA:
SKN: reformacyja
SJPXVII: reformacyja
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2013