zyskownie

 • w sposób przynoszący zysk - korzyść finansową
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  czynności, przedmioty związane z pieniędzmi

 • Comiesięczne wpłaty (minimum 50 euro) miały być zyskownie i bezpiecznie inwestowane w nieruchomości – hotele, biurowce, osiedla mieszkaniowe.

  źródło: NKJP: Aldona Minorczyk-Cichy, Jerzy Tepli: Ciche oszustwo, Dziennik Zachodni,2006-03-21

  Zaczęliśmy niedawno remontować oficynę. Najprościej i najzyskowniej byłoby tam założyć restaurację.

  źródło: NKJP: Marta Bosak: Kupiec, Gazeta Krakowska, 2002-11-10

  Ze względu na konstrukcję produkt ten jest dedykowany szerokiemu spektrum klientów chcących bezpiecznie, ale zyskownie lokować swoje oszczędności lub kapitał.

  źródło: NKJP: Bożena M. Dołęgowska-Wysocka: Złoty interes, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2009-09-15

  Niezależnie od koniunktury inwestycyjnej, towarzystwo udzielać będzie gwarancji wzrostu zgromadzonych środków w oparciu o wpłaconą składkę. Inaczej niż w funduszach inwestycyjnych, inaczej niż w banku – odpowiednio bezpieczniej i potencjalnie zyskowniej.

  źródło: NKJP: ING NN: towarzystwo chce zwiększyć świadomość emerytalną Polaków, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2007-11-07

 • część mowy: przysłówek

 • Cz + zyskownie + bez ograniczeń
 • Od: zyskowny; zob. zyskać

CHRONOLOGIZACJA:
1 połowa XVII w., Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2016