pobierać

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. opłatę

 • 2.

  przyjmować określone sumy pieniędzy uznane za należne na podstawie przepisów, umowy lub jakichś ustaleń
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  czynności, przedmioty związane z pieniędzmi


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  handel i usługi


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  podatki, opłaty, świadczenia pieniężne

 • synonimy:  kasować
  • agent, bank, biuro maklerskie, dom maklerski, firma, fiskus, inkasent, instytucja, komornik, miasto, notariusz, operator, państwo, parkingowy, placówka, pośrednik, przedsiębiorstwo, sąd, spółdzielnia, spółka, starosta, towarzystwo, ubezpieczyciel, uczelnia, urząd (skarbowy), urzędnik, właściciel (kamienicy, serwisu), ZUS pobiera
  • pobierać abonament, akcyzę, czesne, czynsz, daninę, depozyt, dziesięcinę, haracz, kaucję, myto, należność, odsetki, opłatę (celną, manipulacyjną, parkingową), podatek, ileś procent (prowizji), prowizję, składkę (ubezpieczeniową), taksę, wpisowe
  • pobierać od klienta, od lokatorów, od mieszkańców, od najemcy, od odbiorców
  • pobierać przy zakupie czegoś
  • pobierać w szkole
  • pobierać z konta
  • pobierać dodatkowo, jednorazowo, regularnie, z góry
  • naliczać i pobierać
  • system pobierania (opłat)
 • Za dostarczenie informatora o programie powszechnej prywatyzacji pobierał 2 zł od każdej odwiedzonej osoby.

  źródło: NKJP: Listonosz za dwa złote, Dziennik Bałtycki, 2011

  Rzetelne agencje nie pobierają wpisowego przy rekrutacji nowych osób.

  źródło: NKJP: Dzień dobry, ja na casting, Glamour, 2003

  Mafia pobiera haracze na Starym Mieście.

  źródło: NKJP: Ryszard Marek Groński: Nauka pływania dla topielców, 1999

  [...] w obu budynkach znajdowały się lokale mieszkalne, które powinna wynajmować gmina i pobierać z tego tytułu czynsz.

  źródło: NKJP: Justyna Janusz: Zarobiła czy straciła?, Tygodnik Siedlecki, 2008-03-25

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. pobieram
  pobieramy
  2 os. pobierasz
  pobieracie
  3 os. pobiera
  pobierają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. pobierałem
  +(e)m pobierał
  pobierałam
  +(e)m pobierała
  pobierałom
  +(e)m pobierało
  pobieraliśmy
  +(e)śmy pobierali
  pobierałyśmy
  +(e)śmy pobierały
  2 os. pobierałeś
  +(e)ś pobierał
  pobierałaś
  +(e)ś pobierała
  pobierałoś
  +(e)ś pobierało
  pobieraliście
  +(e)ście pobierali
  pobierałyście
  +(e)ście pobierały
  3 os. pobierał
  pobierała
  pobierało
  pobierali
  pobierały

  bezosobnik: pobierano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę pobierał
  będę pobierać
  będę pobierała
  będę pobierać
  będę pobierało
  będę pobierać
  będziemy pobierali
  będziemy pobierać
  będziemy pobierały
  będziemy pobierać
  2 os. będziesz pobierał
  będziesz pobierać
  będziesz pobierała
  będziesz pobierać
  będziesz pobierało
  będziesz pobierać
  będziecie pobierali
  będziecie pobierać
  będziecie pobierały
  będziecie pobierać
  3 os. będzie pobierał
  będzie pobierać
  będzie pobierała
  będzie pobierać
  będzie pobierało
  będzie pobierać
  będą pobierali
  będą pobierać
  będą pobierały
  będą pobierać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. pobierajmy
  2 os. pobieraj
  pobierajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. pobierałbym
  bym pobierał
  pobierałabym
  bym pobierała
  pobierałobym
  bym pobierało
  pobieralibyśmy
  byśmy pobierali
  pobierałybyśmy
  byśmy pobierały
  2 os. pobierałbyś
  byś pobierał
  pobierałabyś
  byś pobierała
  pobierałobyś
  byś pobierało
  pobieralibyście
  byście pobierali
  pobierałybyście
  byście pobierały
  3 os. pobierałby
  by pobierał
  pobierałaby
  by pobierała
  pobierałoby
  by pobierało
  pobieraliby
  by pobierali
  pobierałyby
  by pobierały

  bezosobnik: pobierano by

  bezokolicznik: pobierać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: pobierając

  gerundium: pobieranie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: pobierający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: pobierany

  odpowiednik aspektowy: pobrać

 • bez ograniczeń + pobierać +
  CO + (od KOGO)
 • Zob. pobrać, brać I