branżowo

 • biorąc pod uwagę branżę - dziedzinę
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes


  CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Przemysł

  • kształcić branżowo
  • terytorialnie i branżowo
  • właściwy branżowo
  • branżowo związany z czymś; skatalogowany, uporządkowany, zorganizowany branżowo
 • Tutaj działa kilkanaście - lepiej lub gorzej zorganizowanych - grup przestępczych, które podzieliły rynek - terytorialnie i branżowo.

  źródło: NKJP: Scheda ojca chrzestnego, Dziennik Polski, 2000-05-26

  Bronić będzie ich raczej OPZZ, a nie „S” , bo OPZZ jest zorganizowane branżowo, a nie terytorialnie jak „S” .

  źródło: NKJP: Jolanta Koral: Rozmowa z Michałem Rutkowskim, współautorem reformy emerytalnej, Gazeta Wyborcza, 1997-10-04

  [...] komornik powinien przed odebraniem ruchomości od dłużnika uzgodnić z właściwym branżowo przedsiębiorstwem uspołecznionym prowadzącym sprzedaż komisową termin i sposób przekazania ruchomości do sprzedaży.

  źródło: NKJP: Rozporządzenie w sprawie czynności komorników, Dziennik Ustaw, 1968

 • część mowy: przysłówek

 • Zob. branżowy

CHRONOLOGIZACJA:
SJPDor
SJPSz
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2011