nawis inflacyjny

 • ekon.  nadwyżka zasobów pieniężnych ludności w stosunku do wartości dostępnych na rynku towarów oraz usług
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  czynności, przedmioty związane z pieniędzmi

  • wielki nawis inflacyjny
  • ściągnąć, zlikwidować nawis inflacyjny
 • Zdezorganizowana gospodarka, zrujnowany rynek, wielki nawis inflacyjny, a potem hiperinflacja. To przecież nie wina ostatnich czterech lat, ale poprzednich 45, prawda? Mimo to Polska weszła już na drogę wzrostu, a inni nie.

  źródło: NKJP: Danuta Zagrodzka: Czujny pionier nie odwraca się plecami, Gazeta Wyborcza, 1993-12-04

  Istnieje więc problem wykorzystania oszczędności. Mamy z przeszłości doświadczenie, że niezagospodarowane oszczędności tworzą w długim okresie nawis inflacyjny. Oszczędności muszą pracować; jeśli nie pracują, to tworzą ten nawis inflacyjny i trzeba się tego obawiać.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 28.08.1996

  Przed sklepami rosły kolejki, mnożyły się komitety społeczne, zapisy, kartki i talony. Nikomu do głowy nie przyszło, by odkładać pieniądze w banku czy bieliźniarce – już jutro były mniej warte. Co więcej nie było co za nie kupić. Rósł „ nawis inflacyjny” – pieniądze, z którymi nie wiedzieliśmy, co począć. Brakowi towarów towarzyszył wzrost ich cen.

  źródło: NKJP: Beata Sypuła: Horror z inflacją w tle, Dziennik Zachodni, 2003-10-30

  Ten [...] nawis inflacyjny spowodował wcześniej wyczyszczenie sklepów, a nawet załamanie sprzedaży kartkowej mięsa. Niezależnie, czy to była inflacja tłumiona z reglamentacją i olbrzymim nawisem inflacyjnym, czy inflacja otwarta (od sierpnia 1989) - to przyczyną tego była masowa emisja pustego pieniądza.

  źródło: NKJP: Internet

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m3, odmienny: nawis, inflacyjny
  Zwykle lp
Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2015