ktoś padł na twarz

 • ktoś położył się twarzą do ziemi po to, by w ten sposób okazać komuś wielki szacunek lub błagać kogoś o coś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

  • ktoś padł na twarz przed Bogiem, cesarzem, kapłanem, królem, panem
 • [...] zdarzyło się, że po raz pierwszy któryś z tych ludzi padł na twarz, aby oddać hołd uwielbienia i uznania Temu, który jest w nim, który jest nad nim, który jest wszędzie.

  źródło: NKJP: Ten pierwszy, Dziennik Polski, 2000-02-04

  czyż nie jest cudem to, że twój złoty posąg przemówił? Czyż ten cud się nie zdarzył? - Owszem - powiedział Sakkia-Muni, podczas gdy tłumy w świątobliwym uniesieniu padły na twarz - owszem, ale tylko jeden jedyny raz.

  źródło: NKJP: Jan Brzechwa: Miejsce dla kpiarza: satyry i humoreski, 1967

  Przeklęta ciekawość, która powiodła syna Arana i jego towarzyszy na wzgórze gapić się na pochód królewski! [...]Trzeba iść, paść na twarz, oddawać hołd jak bogu.

  źródło: NKJP: Zofia Kossak: Przymierze, 1952

  Samuel poszedł za radą swego mistrza. Gdy Jahwe do niego przemówił, padł na twarz i zapytał go, czego sobie życzy.

  źródło: NKJP: Zenon Kosidowski: Opowieści biblijne, 1963

  Wtedy oni padli na twarz i błagali: O Boże, Boże, od którego zależy życie wszystkich istot: czy chcesz gniewem swym ogarnąć całą społeczność, gdy tylko jeden zgrzeszył?

  źródło: NKJP: Biblia Tysiąclecia, 1965

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  dk, npch; odmienny: paść

  odpowiednik aspektowy: ktoś pada na twarz

 • bez ograniczeń + ktoś padł na twarz +
  (przed KIM)
Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2013