jawnie II

I
 • widać (bo wiele rzeczy na to wskazuje), że to, o czym mowa, jest właśnie takie, jak zostało powiedziane
 • wyrażenie epistemiczne - wykładnik oceny prawdziwości sądu

 • (quasi)synonimy:  otwarcie II
 • Pułkownik przestał się hamować i rzucił mu jawnie nienawistne spojrzenie.

  źródło: NKJP: Artur Baniewicz: Drzymalski przeciw Rzeczpospolitej, 2004

  Wszystkie te zapisy, które zawierają informacje jawnie fałszywe, są eliminowane.

  źródło: NKJP: Jerzy Dzik: Dzieje życia na Ziemi. Wprowadzenie do paleobiologii, 2003

  Przez cały czas była bardzo duża presja i również ze strony naszych przyjaciół sowieckich, szczególnie Kowalskiego: dlaczego my robimy takie pismo, tak jawnie komunistyczne?

  źródło: NKJP: Aleksander Wat: Mój wiek: pamiętnik mówiony, 1990

  Było to dla nich tym łatwiejsze, że w omawianym okresie postawę kół monopolistycznych cechowały wyraźnie sympatie prohitlerowskie i jawnie antybrytyjskie.

  źródło: NKJP: Wiesław Skrzydło: Ustrój polityczny Francji, 1992

  Oni natomiast ustanowili kult mamony i jawnie kpią sobie z jedynej prawdziwej wiary, parodiując i przedrzeźniając nasze najświętsze obrzędy.

  źródło: NKJP: Tomasz Mirkowicz: Pielgrzymka do Ziemi Świętej Egiptu, 1999

 • część mowy: operator metapredykatywny

  podklasa: operator gradacji

 • jawnie _
  Przym. st. równy, Przysł. st. równy, rzadko Cz. - określenie czynności, ukierunkowanych na osiągnięcie określonego efektu lub ich wytworów ocenianych przez mówiącego negatywnie
  ograniczenia zakresu użycia:
  nie: pozytywna ocena cechy
  szyk: stały: antepozycja
 • Zob. jawny

CHRONOLOGIZACJA:
Zob. jawnie I
Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2014