odmiennie

 • w sposób różniący się pod jakimś względem
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • synonimy:  inaczej I
  • działać, interpretować, kształtować, pojmować, postrzegać, potoczyć się, przebiegać, rozumieć, taktować, ujmować, wyglądać odmiennie
  • całkiem, całkowicie, nieco, zupełnie odmiennie
 • W obu izbach projekt zatwierdzany jest zwykłą większością głosów, choć procedura głosowania przebiega odmiennie.

  źródło: NKJP: Stanisław Głąbiński: Polityka po amerykańsku, 1996

  Jak wynika z przedstawionego opisu, typowy radar śledzący pracuje zasadniczo odmiennie od radaru obserwacyjnego.

  źródło: NKJP: Zbigniew Czekała: Parada radarów, 1999

  [...] prowadził rozmowę zupełnie odmiennie niż w Rydze, w sposób rzeczowy, unikając drażliwych kwestii politycznych.

  źródło: NKJP: Waldemar Michowicz: Historia dyplomacji polskiej, 1995

  Po swojemu, odmiennie, ale dzieli z nim niepokój.

  źródło: NKJP: Wojciech Żukrowski: Kamienne tablice, 1966

 • część mowy: przysłówek

 • bez ograniczeń + odmiennie +
  (od KOGO/CZEGO|niż KTO/CO)
 • Zob. mienić się

CHRONOLOGIZACJA:
1551, SPXVI
Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2016