sporadyczny

 • zdarzający się rzadko i nieregularnie
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości czasu

  częstotliwość

 • synonimy:  rzadki
  antonimy:  systematyczny
  • sporadyczny przypadek, wypadek; atak, kontratak, napad; incydent; kontakt; sporadyczna akcja; kontra; strzelanina, wymiana ognia; sporadyczne zjawisko; sporadyczne interwencje; wizyty, wyjazdy; występy; potyczki, strzały; opady; przykłady; sukcesy; wyjątki
 • Na ogół, mimo sporadycznych kłopotów sprawianych rodzicom, małe dzieci oceniane są przez nich, jako takie, które na prezenty zasługują, bo w ogólnym bilansie radość i satysfakcja z ich istnienia z reguły przeważa nad lękiem, smutkiem i złością, jakie czasami wywołuje w nas ich zachowanie.

  źródło: NKJP: O prezentach i dawaniu, Dziennik Polski, 1998-12-24

  Sporadyczne kontakty utrzymywaliśmy z sąsiadami z Woli Pogroszewskiej [...], którzy kupili ten majątek chyba w latach trzydziestych.

  źródło: NKJP: Zdzisław Morawski: Gdzie ten dom, gdzie ten świat, 1994

  Poza całkowicie sporadycznymi przypadkami nie stwierdzamy, aby szkolnictwo to w jakiejkolwiek postaci było źródłem bogacenia się zakładających je grup społecznych czy też jednostek.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 22.05.1992

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. sporadyczny
  sporadyczny
  sporadyczny
  sporadyczne
  sporadyczna
  D. sporadycznego
  sporadycznego
  sporadycznego
  sporadycznego
  sporadycznej
  C. sporadycznemu
  sporadycznemu
  sporadycznemu
  sporadycznemu
  sporadycznej
  B. sporadycznego
  sporadycznego
  sporadyczny
  sporadyczne
  sporadyczną
  N. sporadycznym
  sporadycznym
  sporadycznym
  sporadycznym
  sporadyczną
  Ms. sporadycznym
  sporadycznym
  sporadycznym
  sporadycznym
  sporadycznej
  W. sporadyczny
  sporadyczny
  sporadyczny
  sporadyczne
  sporadyczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. sporadyczni
  sporadyczni
  sporadyczne
  sporadyczne
  D. sporadycznych
  sporadycznych
  sporadycznych
  sporadycznych
  C. sporadycznym
  sporadycznym
  sporadycznym
  sporadycznym
  B. sporadycznych
  sporadycznych
  sporadycznych
  sporadyczne
  N. sporadycznymi
  sporadycznymi
  sporadycznymi
  sporadycznymi
  Ms. sporadycznych
  sporadycznych
  sporadycznych
  sporadycznych
  W. sporadyczni
  sporadyczni
  sporadyczne
  sporadyczne

 • może fr. sporadique

  może łac. śred. sporadicus

  z gr. sporadikós 'zjawiający się, występujący rzadko, od czasu do czasu, nieregularnie; rozproszony'

  < sporás 'porozrzucany, rozproszony', 'sporadyczny, nieepidemiczny (o chorobie)'

CHRONOLOGIZACJA:
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2011