metoda

 • sposób działania prowadzący do osiągnięcia celu
 • ATEMATYCZNY

 • synonimy:  technika
  hiperonimy:  sposób
  • najprostsza; skuteczna, wypróbowana metoda; metoda naukowa; fenomenologiczna, wskaźnikowa; chałupnicza; klasyczne, rewolucyjne, tradycyjne; brutalne, dyktatorskie; niedozwolone metody; metody analityczne, badawcze, śledcze, terapeutyczne, wychowawcze; eksperymentalne, ilościowe, optymalizacyjne, statystyczne
  • metoda planowania, pomiaru; szantażu; metody analizy, badań, leczenia, nauczania, oczyszczania czegoś, wyceny; rządzenia, walki
  • metody i formy, metody i narzędzia, metody i procedury, metody i sposoby, metody i środki, metody i techniki; cele i metody, koncepcje i metody
  • dobór metody
  • metoda polega na czymś
  • opracować, wynaleźć; wykorzystać/wykorzystywać, zastosować metodę; stosować metody
  • korzystać, skorzystać z metody
  • (nie) przebierać w metodach
  • zależnie od metody
  • w oparciu o metody
 • Przedstawiona metoda wielowymiarowego skalowania emocji jest czasochłonna i kosztowna.

  źródło: NKJP: Joanna Kośmider: Odory, 2002

  Z tym większą ciekawością zespół podejmował pracę z Grzegorzewskim, znanym ze swych niekonwencjonalnych przedstawień i metod pracy.

  źródło: NKJP: Elżbieta Baniewicz: Anna Dymna - ona to ja, 1997

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. metoda
  metody
  D. metody
  metod
  C. metodzie
  metodom
  B. metodę
  metody
  N. metodą
  metodami
  Ms. metodzie
  metodach
  W. metodo
  metody

 • fr. méthode

  z łac. methodus 'sposób postępowania; metoda'

  Wyraz łaciński jest zapożyczeniem z gr. méthodos 'badanie, poznawanie; sposób badania; teoria'; poświadczona w języku polskim w XVI wieku forma metod jest pożyczką wprost z łaciny, następnie doszło do wtórnego zapożyczenia z języka francuskiego

CHRONOLOGIZACJA:
SPXVI: metod
SJPXVII: metod
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2014