rozsnuwać się

 • rozciągać się między oddalonymi od siebie punktami
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  ruch i spoczynek

 • Zielone, soczyste murawy porosłe kwitnącymi krzewami o różnokolorowych kwiatach rozsnuwały się po obu stronach szosy jak perskie dywany.

  źródło: NKJP: Witold Jacórzyński: Z własnego życia, Gazeta Wyborcza - Magazyn, 1998-11-06

  Chmury te, rozwijając swe żagle, rozsnuwały się w przezroczystych pasmach białego atłasu, rozpierzchały się w lekkich kłębach piany lub tworzyły na niebie ławy lśniącej waty, tak miękkiej dla oka, iż odczuwało ono niemal ich wiotkość i elastyczność.

  źródło: NKJP: Maria Gołaszewska: Estetyka pięciu zmysłów, 1997

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. rozsnuwam się
  rozsnuwamy się
  2 os. rozsnuwasz się
  rozsnuwacie się
  3 os. rozsnuwa się
  rozsnuwają się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. rozsnuwałem się
  +(e)m się rozsnuwał
  rozsnuwałam się
  +(e)m się rozsnuwała
  rozsnuwałom się
  +(e)m się rozsnuwało
  rozsnuwaliśmy się
  +(e)śmy się rozsnuwali
  rozsnuwałyśmy się
  +(e)śmy się rozsnuwały
  2 os. rozsnuwałeś się
  +(e)ś się rozsnuwał
  rozsnuwałaś się
  +(e)ś się rozsnuwała
  rozsnuwałoś się
  +(e)ś się rozsnuwało
  rozsnuwaliście się
  +(e)ście się rozsnuwali
  rozsnuwałyście się
  +(e)ście się rozsnuwały
  3 os. rozsnuwał się
  rozsnuwała się
  rozsnuwało się
  rozsnuwali się
  rozsnuwały się

  bezosobnik: rozsnuwano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się rozsnuwał
  będę się rozsnuwać
  będę się rozsnuwała
  będę się rozsnuwać
  będę się rozsnuwało
  będę się rozsnuwać
  będziemy się rozsnuwali
  będziemy się rozsnuwać
  będziemy się rozsnuwały
  będziemy się rozsnuwać
  2 os. będziesz się rozsnuwał
  będziesz się rozsnuwać
  będziesz się rozsnuwała
  będziesz się rozsnuwać
  będziesz się rozsnuwało
  będziesz się rozsnuwać
  będziecie się rozsnuwali
  będziecie się rozsnuwać
  będziecie się rozsnuwały
  będziecie się rozsnuwać
  3 os. będzie się rozsnuwał
  będzie się rozsnuwać
  będzie się rozsnuwała
  będzie się rozsnuwać
  będzie się rozsnuwało
  będzie się rozsnuwać
  będą się rozsnuwali
  będą się rozsnuwać
  będą się rozsnuwały
  będą się rozsnuwać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. rozsnuwajmy się
  2 os. rozsnuwaj się
  rozsnuwajcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. rozsnuwałbym się
  bym się rozsnuwał
  rozsnuwałabym się
  bym się rozsnuwała
  rozsnuwałobym się
  bym się rozsnuwało
  rozsnuwalibyśmy się
  byśmy się rozsnuwali
  rozsnuwałybyśmy się
  byśmy się rozsnuwały
  2 os. rozsnuwałbyś się
  byś się rozsnuwał
  rozsnuwałabyś się
  byś się rozsnuwała
  rozsnuwałobyś się
  byś się rozsnuwało
  rozsnuwalibyście się
  byście się rozsnuwali
  rozsnuwałybyście się
  byście się rozsnuwały
  3 os. rozsnuwałby się
  by się rozsnuwał
  rozsnuwałaby się
  by się rozsnuwała
  rozsnuwałoby się
  by się rozsnuwało
  rozsnuwaliby się
  by się rozsnuwali
  rozsnuwałyby się
  by się rozsnuwały

  bezosobnik: rozsnuwano by się

  bezokolicznik: rozsnuwać się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: rozsnuwając się

  gerundium: rozsnuwanie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: rozsnuwający się

  odpowiednik aspektowy: rozsnuć się

 • Rznieżywotny + rozsnuwać się +
  GDZIE
 • Zob. snuć, por. rozsnuwać

CHRONOLOGIZACJA:
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2011