innymi słowy

 • książk.  to, co zostało powiedziane o tym, o czym mowa, można też powiedzieć tak
 • 1) komentarz przyrematyczny
  2) najczęściej używane w parentezie

 • wykładnik ekwiwalencji

 • Ale to nie papież, lecz antypapież, całkiem nie pasujący do listy, nadto ani z jeleniem, ani z syreną nic wspólnego raczej nie mający. Innymi słowy, Malachiasz w tym miejscu naplótł. Jak i w wielu innych miejscach tej słynnej przepowiedni.

  źródło: NKJP: Andrzej Sapkowski: Narrenturm, 2002

  ONA zasługuje na wieczną bezdomność. Taką sobie wymierzyła karę za własną głupotę. Za własną młodość, innymi słowy.

  źródło: NKJP: Anna Bojarska, Maria Bojarska: Siostry B., 1996

  Berlyne przejął też wprowadzony przez Freuda podział na dowcipy niewinne, które polegają jedynie na działaniu zmiennych współpracujących (czyli, innymi słowy, opierają się na samych cechach formalnych tekstu dowcipu), i tendencyjne, w odbiorze których pewną rolę odgrywa także motywacja pozajęzykowa (zwłaszcza seks i agresja).

  źródło: NKJP: Władysław Chłopicki: O humorze poważnie, 1995

 • część mowy: partykuła

  podklasa: ekwiwalencji

 • inaczej _
  ograniczenia zakresu użycia:
  nie: przy następniku Zd. war.
  szyk: wewnętrzny: stały
  zewnętrzny: zmienny: neutralna antepozycja
Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2013