aniżeli

niżby
 • książk.  temu, o czym mowa, w porównaniu z czymś innym, dana właściwość przysługuje w większym stopniu
 • wykładnik stopnia cechy

 • synonimy:  od
  (quasi)synonimy:  jak II
  nad
 • Nastroje antybrytyjskie w Stanach Zjednoczonych w owym okresie były bez porównania silniejsze aniżeli antyfrancuskie.

  źródło: NKJP: Longin Pastusiak: Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, 2002

  Wolę bywać w dobrze znanej kawiarni, aniżeli pójść do zupełnie nieznanej.

  źródło: NKJP: Krzysztof J. Szmidt: Elementarz twórczego życia czyli O sposobach twórczego myślenia i działania, 1997

  Generalnie, z komercyjnego punktu widzenia, lepsze są portrety kobiet i dzieci aniżeli mężczyzn, podobnie jak ludzi młodych aniżeli starszych.

  źródło: NKJP: Piotr Sarzyński: Przewodnik po rynku malarstwa, 1999

 • część mowy: przyimek

 • aniżeli _
  w kontekście lewostronnym Przym., Przysł. st. wyższy lub wyrażenie implikujące różnicę stopnia (np. woleć)
  w kontekście prawostronnym wyrażenie w przypadku gramatycznym takim samym, w jakim występuje wyrażenie będące podstawą porównania
  szyk: względem wyrażenia w stopniu wyższym - zmienny: neutralna postpozycja;
  względem wprowadzanego wyrażenia - stały: antepozycja
 • Połączenie pierwotnych partykuł: ani + że + li; zob. ani, li

CHRONOLOGIZACJA:
XVI w., SPXVI
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2019