niżeli

niżby
 • daw.  temu, o czym mowa, w porównaniu z czymś innym, dana właściwość przysługuje w większym stopniu
 • wykładnik stopnia cechy

 • synonimy:  od
  (quasi)synonimy:  jak II
 • Minuta kontemplacji więcej tu zdziałać może niżeli tysiąc - co mówię - milion prac „naukowych”!

  źródło: NKJP: Stefan Themerson: Wykład profesora Mmaa, 1994

  Wszyscy panowie reprezentują sobą daleko wyższy stopień dostatku niżeli mają w istocie.

  źródło: NKJP: Stanisław Wasylewski: Życie polskie w XIX wieku, 2008

  To masło jest lepsze niżeli prawdziwe angielskie.

  źródło: NKJP: Olgierd Budrewicz: Piekło w kolorach, 1997

  Wcale nie uważał się bowiem za mądrzejszego w mundurze niżeli bez munduru.

  źródło: NKJP: Andrzej Szczypiorski: Początek, 1990

 • część mowy: przyimek

 • niżeli _
  w kontekście lewostronnym Przym. st. równy, Przysł. st. wyższy lub wyrażenie implikujące różnicę stopnia (np. woleć)
  w kontekście prawostronnym wyrażenie w przypadku gramatycznym takim samym, w jakim występuje wyrażenie będące podstawą porównania
  szyk: względem wyrażenia w stopniu wyższym - zmienny: neutralna postpozycja;
  względem wprowadzanego wyrażenia - stały: antepozycja
 • ni + że + li; zob. ni, -że, li

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2015