niźliby

niźli
 • daw.  temu, o czym mowa, w porównaniu z czymś innym, dana właściwość przysługuje w większym stopniu
 • wykładnik stopnia cechy

 • Łzami tymi wyciekło z duszy mojej więcej złego, niźliby ogień czyśćcowy przez cały rok mógł sprawić.

  źródło: NKJP: Hanna Kostyrko (zebr): Klechdy domowe, 1995

  Jednak problem polemik z Ikselką (a raczej z poglądami jakie prezentuje) jest szerszy niźliby to tylko wynikało z tego akurat wątku.

  źródło: Internet

 • część mowy: przyimek

 • niźliby _

  W Zd. dotyczących hipotetycznych stanów rzeczy.
  W kontekście lewostronnym Przym.| Przysł. st. wyższy lub wyrażenie implikujące różnicę stopnia (np. woleć).
  szyk: względem wyrażenia w stopniu wyższym - zmienny: neutralna postpozycja;
  względem wprowadzanego wyrażenia - stały: antepozycja
 • Zob. niżeliby

CHRONOLOGIZACJA:
2 połowa XIV w., SStp
Data ostatniej modyfikacji: 09.02.2017