abp

rzadziej arcybp

 • Odczytywane jako odpowiednia forma przypadka leksemu arcybiskup.
  W przypadkach zależnych w lp pisany z kropką abp. lub z końcówkami fleksyjnymi, np. abpa, abpem.
  Używany przed nazwiskiem lub imieniem i nazwiskiem.
  Używany też w połączeniu: ks. abp.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  osoby związane z religią i kościołem

 • Mszy świętej przewodniczył metropolita częstochowski ks. abp Stanisław Nowak.

  źródło: NKJP: Patron ładu wszelkiego, Dziennik Polski - Kraj, 1999-05-10

  Wczoraj Jan Paweł II nałożył paliusze 37 biskupom z całego świata, wśród nich ordynariuszowi diecezji szczecińsko-kamieńskiej abp. Zygmuntowi Kamińskiemu.

  źródło: NKJP: Śladami Abrahama, Dziennik Polski - Kraj, 1999-06-30

  Prezydent RP [...] powołał 89-letniego abp. Ignacego Tokarczuka, emerytowanego ordynariusza diecezji przemyskiej, w skład Kapituły Orderu Orła Białego.

  źródło: ZS: Abp Ignacy Tokarczuk w kapitule Orderu Orła Białego, Echo Dnia, 2007-05-05

  Mówiąc najprościej, abpa Karola Wojtyłę nieustannie obserwowano i za pomocą usadowionej wokół niego agentury zbierano wszelkie informacje na temat jego pracy.

  źródło: NKJP: Teczka na Wojtyłę, Dziennik Polski - Magazyn, 2003-10-17

  Konflikt między abpem Marcelem Lefebvre'em a Kościołem rzymskokatolickim jest konfliktem dwu rozumień tradycji.

  źródło: NKJP: Józef Tischner: W krainie schorowanej wyobraźni,1998

CHRONOLOGIZACJA:
ISJP
PSWP
Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2009