dendrarium

 • agr.  bot.  wydzielony teren, na którym - w celu naukowym i dydaktycznym - zgromadzono różne gatunki drzew i krzewów
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat roślin

  drzewa i krzewy


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat roślin

  ogrodnictwo i dbałość o rośliny

 • synonimy:  arboretum
 • W 1859 r. „Zofiówka” stała się własnością Instytutu Rolnictwa i Sadownictwa, który znalazł w niej siedzibę, a w latach 1890-1891 założono w niej park angielski - pejzażowe dendrarium.

  źródło: NKJP: Z miłości do kobiety, Dziennik Polski, 2006-08-05

  Poszczególne parki podzielone są na numerowane kwatery – „kurtiny”. Dendrarium zajmuje ponad 40 ha, a zebranych jest w nim około 1500 gatunków.

  źródło: Leokadia Stanowska, Tadeusz Stanowski: Nikicki Ogród Botaniczny - zielona skarbnica Krymu, Wiadomości Botaniczne, 1985 (pbsociety.org.pl)

  Terytorium Soczi obejmuje powierzchnię 200 000 hektarów, w tym 30 000 hektarów dendrariów, ogrodów botanicznych i strzeżonych rezerwatów przyrody z unikatową florą i fauną.

  źródło: Internet: ronik.org.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. dendrarium
  dendraria
  D. dendrarium
  dendrariów
  C. dendrarium
  dendrariom
  B. dendrarium
  dendraria
  N. dendrarium
  dendrariami
  Ms. dendrarium
  dendrariach
  W. dendrarium
  dendraria

 • ros. dendrárij

  z gr. déndron 'drzewo'

CHRONOLOGIZACJA:
1951, Myśl Współczesna, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2018