biskup

 • duchowny chrześcijański mający najwyższy stopień święceń kapłańskich, często zwierzchnik diecezji, który ma wyłączne prawo udzielania niektórych sakramentów
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  osoby związane z religią i kościołem

 • hiperonimy:  duchowny I
  • błogosławiony, święty; greckokatolicki, katolicki, prawosławny, rzymskokatolicki...; były, nowy, obecny, ówczesny, późniejszy, przyszły; emerytowany, zmarły; miejscowy; nasz biskup; amerykańscy; chińscy, francuscy, niemieccy, polscy, włoscy...; wybitni biskupi; biskup ewangelicki; pomocniczy, tytularny; diecezjalny; krakowski, opolski, tarnowski...
  • biskup ordynariusz, sufragan; generał
  • biskup jakiejś diecezji
  • biskupi z całego świata, z (całej) Polski; z jakiejś diecezji, z kraju i z zagranicy; z Krakowa
  • biskupi z papieżem, z prymasem
  • biskup i męczennik; biskupi i arcybiskupi, biskupi i duchowieństwo, biskupi i duchowni, biskupi i kanonicy, biskupi i kapituła, biskupi i kapłani, biskup i kardynałowie, biskupi i księża, biskupi i Ojciec Święty, biskupi i papież, biskupi i patriarchowie, biskupi i politycy, biskupi i proboszczowie, biskupi i profesorowie, biskupi i prymas, biskupi i teologowie, biskupi i wierni
  • ksiądz biskup
  • dekret, polecenie; słowa, wypowiedź, wystąpienie; pomnik; postać; siedziba; wizyta; życie; zdaniem, pod przewodnictwem, z polecenia, z udziałem, za zgodą biskupa; na zaproszenie; list (pasterski), konferencja; nauczanie; synod biskupów
  • pismo do biskupa; list, orędzie, przesłanie do biskupów; list, życzenia od biskupa; spotkanie u biskupa
  • kandydat; nominacja; zamach na biskupa
  • konflikt, polemika, spór; kontakty, porozumienie, rozmowa, spotkanie; opłatek z biskupem
  • biskup celebrował, koncelebrował, odprawił, sprawował mszę, nabożeństwo; konsekrował, poświęcił coś; poprowadzi coś, przewodniczył czemuś; dokonał czegoś, udziela czegoś, wygłosił coś, zapowiedział / zapowiada coś; biskupi uczestniczyli w czymś; coś erygowane, ufundowane; kierowane, skierowane; podpisane, przeprowadzone, zatwierdzone; ktoś mianowany, wybrany, wyświęcony przez biskupa
  • dziękować biskupowi
  • mianować, wybrać biskupa
  • być, zostać biskupem
  • zwrócić się / zwracać się do biskupa; pisać, napisać; coś należy;
  • skierowane do biskupów;
  • otrzymać coś od biskupa
  • konsekrować, wyświęcić kogoś na biskupa;
  • konsekrowany, wyświęcony na biskupa
  • spotkać / spotykać się z biskupami;
  • coś związane z biskupem
  • z rąk biskupa; na czele; wspólnie, wraz z biskupem
 • Mszę dziękczynną odprawił ksiądz biskup Władysław Bobowski.

  źródło: NKJP: (SMOL): Dziennik Polski -- Tarnów, 2000-10-16

  Zwierzchnikiem diecezji jest biskup ordynariusz, mający do pomocy biskupów pomocniczych, nazywanych często sufraganami.

  źródło: NKJP: Zdzisław Morawski: Watykan bez tajemnic, 1997

  Sakramentu kapłaństwa udziela biskup. On też w dużym stopniu ponosi odpowiedzialność za swoich księży.

  źródło: NKJP: Jan Paulas, Cezary Sękalski: Oni nas stworzyli, 2002

  Liturgii przewodniczył papież Jan Paweł II. Wraz z Ojcem Świętym mszę św. koncelebrowało blisko 40 arcybiskupów i biskupów oraz 150 duchownych greckokatolickich [...].

  źródło: NKJP: Papież podczas obchodów 400-lecia unii brzeskiej, Gazeta Wyborcza , 1996-07-08

  Wszyscy dobrze znają procesję ku czci św. Stanisława, zmierzającą w maju z katedry wawelskiej do kościoła na Skałce. Od wieków związana z kultem św. Stanisława biskupa i męczennika, należy do fenomenów kultury polskiej.

  źródło: NKJP: Zapomniana procesja, Dziennik Polski -- Pejzaż, 2002-11-16

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. biskup
  biskupi
  ndepr
  biskupy
  depr
  D. biskupa
  biskupów
  C. biskupowi
  biskupom
  B. biskupa
  biskupów
  N. biskupem
  biskupami
  Ms. biskupie
  biskupach
  W. biskupie
  biskupi
  ndepr
  biskupy
  depr

 • st.czes. biskup

  z łac. episcopus

 • bp

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2013