im.

 • imienia

 • Używany przed nazwiskiem, imieniem i nazwiskiem lub nazwą patrona lub zjawiska patronującego instytucji albo innym obiektom.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  urzędy i ich funkcjonowanie


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  zwyczaje i obyczaje

 • Wyjątkową wartość mają listy przechowywane w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

  źródło: NKJP: Piotr Biliński: Feliks Koneczny (1862-1949). Życie i działalność, 2001

  W okresie międzywojennym pewne znaczenie dla botaniki miały dwa fundusze — im. Pawła Tyszkowskiego i im. Władysława Józefa Fedorowicza.

  źródło: NKJP:Piotr Köhler: Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952), 2002

  W parku im. Wiosny Ludów w zach. części miasta pomnik poświęcony powstańcom [...].

  źródło: NKJP: Włodzimierz Łęcki: Wielkopolska: przewodnik, 1989

  Aula Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach była wypełniona po brzegi.

  źródło: NKJP: Tomasz Bienias: Gazeta Wyborcza, 1997-06-10

  Tegoroczny zdobywca stypendium im. Michała Jakuba Łyska w 1993 r. ukończył z wyróżnieniem studia na wydziale matematyki UJ [...].

  źródło: NKJP: Nadal „Jestem”, Dziennik Polski - Kraj, 1998-03-18

 • +Rz KOGO/CZEGO
CHRONOLOGIZACJA:
ISJP
Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2009