mila morska

 • metrol.  jednostka długości stosowana w żegludze morskiej, równa 1852 m
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości przestrzeni

  miary przestrzeni


  CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Transport

  transport wodny

 • hiperonimy:  jednostka
  • pokonać/pokonywać, przebyć, przemierzyć, przepłynąć ileś mil morskich
   podawać odległość w milach morskich
  • dziesięć, dwieście, trzydzieści tysięcy... mil morskich
 • Warto przy okazji wspomnieć, że o ile w przypadku radarów nawigacyjnych morskich i portowych skale odległości są zwykle podawane w milach morskich (1Mm = 1852,5 m), to w przypadku radarów rzecznych odległość podawana jest w systemie metrycznym.

  źródło: NKJP: Zbigniew Czekała: Parada radarów, 1999

  W rozpoczętych 31 grudnia milenijnych regatach The Race, wyścigu dookoła świata bez zawijania do portów i pomocy z zewnątrz, jachty mają do przepłynięcia około 27 tysięcy mil morskich.

  źródło: NKJP: (KAW): 27 tysięcy mil morskiej żeglugi, Dziennik Polski, 2001-01-06

  Koszty połowów dalekomorskich są przeciętnie dwukrotnie wyższe od bałtyckich - ale to jedyna droga... Droga wprawdzie długa w milach morskich, ale częstokroć opłacalna .

  źródło: NKJP: Andrzej Kiszkis: Zamówienie nr 1: chłodnicowe, prasa, 1981

  Środek największego oficjalnego obszaru zatopień amunicji chemicznej na Morzu Bałtyckim jest usytuowany ok. 20 mil morskich na wschód od wyspy Bornholm, a więc nieco na północ od granicy polskiej strefy ekonomicznej.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 23.01.1997

  Sztuka pobicia rekordu Fogga udała się francuskiemu żeglarzowi Bruno Peyronowi oraz jego czterem załogantom płynącym na katamaranie „Commodore Explorer” . Przepłynęli oni trasę dookoła świata w... 79 dni. Bruno Peyron ostatnie mile morskie pokonywał już bez rywali. Konkurenci wykruszyli się dość szybko.

  źródło: NKJP: Piotr Czostkiewicz: Żeglarstwo, Gazeta Wyborcza, 1993-04-20

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: mila, morska
Data ostatniej modyfikacji: 05.11.2012