ktoś kładzie głowę pod topór

ktoś daje głowę pod topór

 • ktoś podejmuje jakieś ryzyko
  • ktoś daje głowę pod topór
  • ktoś podkłada głowę pod topór
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • - Adam... wycofaj się z tego. Nie mogę patrzeć, jak kładziesz głowę pod topór. - Ba - westchnąłem. - Sęk w tym, że to nie takie oczywiste. Na oko mamy całkiem spore szanse. - Ale możesz się wycofać? - No... nie za bardzo.

  źródło: NKJP: Artur Baniewicz: Dobry powód, by zabijać, 2005

  Ceną jest milczenie o tym, czego się dowiedział - do końca życia i za cenę życia. Ponieważ powieść pisana jest w pierwszej osobie, czytelnik może mniemać prostodusznie, że autor spisał swe własne doświadczenia i tym samym kładzie głowę pod topór.

  źródło: NKJP: Marek Oramus: I ty zostaniesz terrorystš, Dziennik Polski, 2008-08-23

  Przepis ten według mnie zdejmuje właściwie odpowiedzialność z państwa, z ustawodawcy, a nakłada ją na organizatora. I w razie jakiejś, nazwę to po imieniu, zadymy, to on będzie kładł głowę pod topór.

  źródło: NKJP: 28. posiedzenie Senatu RP, stenogram, 2009

  Popełniłem więc ten formalny błąd z pełną świadomością, kierując się dobrem chorych i troską o pieniądze podatnika, bo co robi się szybko, robi się taniej. Powiedziałem: Trudno, daję głowę pod topór, ale wchodzimy w to. Najwyraźniej komuś się nie spodobało, że Szpital Żeromskiego zdołał mimo trudności ten remont przeprowadzić.

  źródło: NKJP: Marek Lubaś-Harny, Gazeta Krakowska, 2004-02-20

  Pal sześć obowiązki, wszak tych się nie obawiam, szczególnie gdy niosą ze sobą nowe sytuacje, nowe wyzwania, ale tak bez zastanowienia, bez głębszej analizy postanowień umownych, podkładać głowę pod topór? Przecież tzw. minione sytuacje czegoś uczą, a przysłowie „ucz się na błędach” niesie ze sobą konkretne przesłanie. Przed podjęciem decyzji, poprosiłem o teksty umów i załączników, by poddać je przynajmniej pobieżnej analizie.

  źródło: NKJP: Sławomir Dąblewski: Kłopoty z weksla, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2006-07-25

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  ndk, npch; odmienny: kłaść
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2014