bezzwłocznie

 • książk.  w najkrótszym możliwym czasie po czymś, o czym mowa, lub o czym wiadomo
 • Używane często w tekstach aktów i przepisów prawnych.

 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości czasu

  upływ czasu

  • bezzwłocznie poinformować, powiadomić, zawiadomić/ zawiadamiać, zgłosić; przystąpić do czegoś; udać się dokądś; musieć bezzwłocznie zrobić coś; należy, trzeba bezzwłocznie zrobić coś
 • W razie zauważenia ognia należy bezzwłocznie zawiadomić straż pożarną, pracowników leśnych, policję oraz osoby przebywające w pobliżu […].

  źródło: NKJP: Zagrożone lasy, Dziennik Bałtycki, 1999-08-04

  Ubezpieczający obowiązany jest bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od chwili uzyskania informacji o powstaniu szkody, zawiadomić zakład ubezpieczeń i stosować się do jego zaleceń.

  źródło: NKJP: Katarzyna B. Ziemkiewicz: Wypadek medyczny, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2001-10-03

  Jeśli nasze samopoczucie nie będzie najlepsze, należy bezzwłocznie udać się do specjalisty i zasięgnąć jego porady.

  źródło: NKJP: Bezpieczny wypoczynek, Dziennik Polski, 2006-07-05

 • część mowy: przysłówek

 • Od: bez zwłoki (zob. bez II, zwłoka)

CHRONOLOGIZACJA:
1764, Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2016