myśliwy

 • osoba polująca na zwierzęta w celu zdobycia pożywienia bądź dla przyjemności
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  hodowla i opieka nad zwierzętami; człowiek wobec zwierząt

 • synonimy:  łowca
  • celny, doskonały, doświadczony, prawdziwy, skuteczny, wprawny, wytrawny, znakomity; zagorzały, zamiłowany, zapalony myśliwy; polscy, francuscy, słowaccy...; mezolityczni, paleolityczni, pierwotni, prehistoryczni myśliwi; myśliwi zrzeszeni w czymś
  • myśliwi i hodowcy, myśliwi i leśnicy, myśliwi i rolnicy, myśliwi i rybacy, myśliwi i wędkarze, myśliwi i zbieracze; myśliwi i kłusownicy
  • kolega myśliwy
  • broń; chata; środowisko; uprawnienia; patron; święto myśliwych
  • myśliwy strzela, zastrzelił lisa, dzika...; myśliwi odstrzelili lochy, wilki..., polują, upolowali, ustrzelili ileś sztuk, zabijają lisy, słonie...; obserwują coś; dokarmiają jelenie, sarny...
  • zrzeszać myśliwych
 • Udało się ustrzelić dwie łanie. Jedna padła od strzału Marka Kowalskiego, drugą upolował świeżo upieczony myśliwy Bogdan Marcinkiewicz, którego okrzyknięto królem polowania.

  źródło: NKJP: (e.Ż): Nie zabrakło pogody ani zwierzyny, Nowiny Raciborskie, 2008-11-18,

  Sprawą [...] spędzającą sen z oczu myśliwym, leśnikom, ludziom, którzy kochają przyrodę, jest problem kłusownictwa, szkodnictwa łowieckiego.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 28.10.1994

  Oczywiście nadal mam lunetę, karabin, fuzję - wszystko, co myśliwemu jest niezbędne.

  źródło: NKJP: K.Jakubowski: Zjazd absolwentów 22 września: Moja szkoła, moje życie, Tygodnik Ciechanowski, 2007-09-27

  W wielu miejscowościach dzięki dobrej współpracy myśliwych i rolników karmę dla zwierząt możemy trzymać w magazynach ulokowanych w gospodarstwach w pobliżu łowisk.

  źródło: NKJP: Kłusownicy groźniejsi od zimy, Dziennik Polski, 2001-02-20

  Samael ociera zatruty miecz - niemal wyczuwam jego radość po tej zdobyczy - radość myśliwego, który ustrzelił jelenia ze złotym porożem.

  źródło: NKJP: Marek Soból: Mojry, 2005

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. myśliwy
  myśliwi
  ndepr
  myśliwe
  depr
  D. myśliwego
  myśliwych
  C. myśliwemu
  myśliwym
  B. myśliwego
  myśliwych
  N. myśliwym
  myśliwymi
  Ms. myśliwym
  myśliwych
  W. myśliwy
  myśliwi
  ndepr
  myśliwe
  depr

 • Derywat od myśleć; przymiotnik z przyrostkiem -iwy (< psł. *-ivъ); rozwój znaczeniowy 'myślący, rozmyślający, rozumny' > 'łowca' w związku z uznawaniem łowiectwa za zajęcie wymagające rozumu, przemyślności, sprytu (Bor); zob. myśleć

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2011