misjonarze

 • zgromadzenie księży, które zostało złożone we Francji w XVII wieku w celu prowadzenia działalności misyjnej
 • Pełna nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  osoby związane z religią i kościołem


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  miejsca i instytucje związane z religią i kościołem

  • krakowscy misjonarze
  • księża misjonarze
  • klasztor, kościół, zakon, zgromadzenie misjonarzy
 • Kształcił się nieregularnie w Sławucie, w Zasławiu u misjonarzy, w szkołach pijarskich w Międzyrzeczu Koreckim (1810-1811) [...].

  źródło: NKJP: Jerzy Starnawski (red.): Słownik badaczy literatury polskiej - tom IV, 2001

  Laskowscy wznieśli też w 1677 dwór obecny [...]. Ale w roku 1688 sprzedali wieś wraz z dworem biskupowi krakowskiemu Janowi Małachowskiemu. Ten w następnym roku przekazał go krakowskim misjonarzom, w posiadaniu których pozostawał do roku 1781.

  źródło: NKJP: Dwór w Laskowej, Dziennik Polski - Magazyn, 1999-12-24

  W Muzeum Historycznym m. Krakowa otwarto wczoraj kolejną, dziesiątą już wystawę z arcyciekawego cyklu „Skarby krakowskich klasztorów”. Tym razem prezentowane są zbiory księży misjonarzy, a wystawie patronuje 350. rocznica przybycia zgromadzenia do Polski.

  źródło: NKJP: Skarby krakowskich klasztorów, Dziennik Polski - Małopolska, 2001-09-26

  Nisze we wnętrzach kościołów szczególnie upodobał sobie barok. Przykładami mogą być kościoły Misjonarzy i Bonifratrów w Krakowie.

  źródło: NKJP: Umieszczano w nich posągi i trofea, Dziennik Polski - Dom, 2003-11-05

  O. Franciszek Szajer, urodzony w 1958 roku, studia filozoficzne i teologiczne odbywał w Krakowie u księży misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

  źródło: NKJP: Janina Januszewska-Skreiberg: Skandynawskie Polaków pielgrzymowanie, Dziennik Polski -- Świat, 2003-02-27

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: p1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. misjonarze
  D. misjonarzy
  misjonarzów
  C. misjonarzom
  B. misjonarzy
  misjonarzów
  N. misjonarzami
  Ms. misjonarzach
  W. misjonarze

 • Pochodny od misjonarz

CHRONOLOGIZACJA:
SL: pod: missjonarz
SWil: pod: misjonarz
SJPWar: pod: misjonarz
SJPDor: pod: misjonarz
SJPSz: pod: misjonarz
SJPDun: pod: misjonarz
ISJP: pod: misjonarz
PSWP: pod: misjonarz
USJP: pod: misjonarz
Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2013