dofinansowanie

 • dodatkowe pieniądze przyznawane jako pomoc finansowa w opłaceniu jakiegoś przedsięwzięcia
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  podatki, opłaty, świadczenia pieniężne

  • duże, maksymalne, skromne, wysokie, znaczne; miesięczne; unijne; częściowe, dodatkowe; bezpośrednie dofinansowanie
  • dofinansowanie do czynszu, do opłat, do wynagrodzeń; do zakupu czegoś; do budowy, do remontu; do turnusów rehabilitacyjnych; dofinansowanie z jakichś funduszy, z jakichś pieniędzy, z jakichś środków; z banku, z budżetu, z funduszu, z ministerstwa, z jakiegoś programu, z rezerwy, z Unii Europejskiej
  • dofinansowanie na budowę, na likwidację czegoś, na modernizację czegoś, na realizację czegoś; na zakup czegoś
  • dofinansowanie w jakiejś kwocie, w jakiejś wysokości
  • brak; kwota, poziom, wartość, wielkość, wysokość; źródło dofinansowania
  • kwota, pieniądze, rezerwa, środki; szansa; zgoda na dofinansowanie; prośba, starania, wniosek; umowa o dofinansowanie
  • dofinansowanie wynosi ileś
  • szukać dofinansowania
  • dostać, otrzymać, pozyskać, uzyskać, zdobyć; przyznać dofinansowanie
  • zainteresowany dofinansowaniem
  • korzystać, skorzystać z dofinansowania
  • liczyć na dofinansowanie; starać się, ubiegać się, wnioskować, wystąpić, zabiegać, zwrócić się o dofinansowanie
 • Wybrane w konkursie programy mogą dostać dofinansowanie nawet do połowy kosztów przedsięwzięcia.

  źródło: NKJP: Powinność wobec Suskiego, Dziennik Polski, 2001-11-09

  Ci wieczni studenci nie byli w stanie pokończyć studiów, ale potrafili dla swych imprez zdobyć dofinansowanie od rektora [...].

  źródło: NKJP: Włodzimierz Kalicki: Hrabina z Wiejskiej, Gazeta Wyborcza, 1993-01-05

  Kiedy i czy będą dofinansowania do nowych podręczników, których ceny okażą się szokujące dla rodziców?

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 07.05.1999

  Na liście znajdą się osoby, które pozostają długi okres bez pracy, bez prawa do zasiłku oraz ze względu na trudną sytuację materialną rodziny lub osobistą, korzystają z dofinansowań świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle.

  źródło: NKJP: (MN): Szansa dla bezrobotnych, Nakielski Czas, 2006-01-18

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. dofinansowanie
  dofinansowania
  D. dofinansowania
  dofinansowań
  C. dofinansowaniu
  dofinansowaniom
  B. dofinansowanie
  dofinansowania
  N. dofinansowaniem
  dofinansowaniami
  Ms. dofinansowaniu
  dofinansowaniach
  W. dofinansowanie
  dofinansowania
 • Zob. dofinansować

CHRONOLOGIZACJA:
Zob. dofinansować
Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2011