broń obosieczna

 • coś, co może być wykorzystane zarówno jako argument za przedstawianą tezą, jak i przeciw niej
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  wytwory działań intelektualnych człowieka

 • W tym właśnie kłopot, że wszelkie spory o Baczyńskiego przypominają często pojedynki, gdzie jedyną bronią są cytaty, a jest to broń obosieczna, gdyż tymi samymi słowami poety można dowodzić słuszności własnych racji, odmawiając ich z tych samych powodów - innym.

  źródło: NKJP: Jerzy Święch: Nowoczesność Szkice o literaturze polskiej XX wieku, 2007

  Okazało się również, że lustracja jest bronią obosieczną, uderza w tych, którzy się nią posługują, o czym zresztą z góry było wiadomo.

  źródło: NKJP: Tadeusz Olszański: Gabinety pełne agentów, Polityka, 2002-09-21

  Bardzo proszę, spierajmy się o metody, struktury, zasady, nie podkładajmy pod to natomiast nieczystych intencji, i politycznych, i finansowych, bo jest to broń obosieczna.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 24.01.2002

  Widać więc, że „dowód” z podobieństwa filologicznego posiada cechę broni obosiecznej. Jeśli na bazie pewnych podobieństw brzmieniowych ktoś chce dowieść pochodzenia formy Jahwe od imienia Jowisza, to powinien tym samym uznać, że równie prawdopodobne jest pochodzenie formy Jehowa od imienia Jowisz.

  źródło: NKJP: Usenet -- pl.soc.religia

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: broń, obosieczna
  Zwykle lp

Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2014