niezwłoczny

 • książk.  taki, który następuje lub nastąpi w najkrótszym możliwym czasie po czymś, o czym mowa, lub o czym wiadomo
 • Używane w aktach prawnych różnej rangi.

 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości czasu

  upływ czasu

 • synonimy:  bezzwłoczny
  • niezwłoczny wyjazd; niezwłoczna odpowiedź; niezwłoczne ogłoszenie, powiadomienie, zawiadomienie, podjęcie (działań), wyjaśnienie
 • [...] zgodnie z art. 579 § 2 k.p.k. pomimo posiadania tego immunitetu osoby te mogą być tymczasowo aresztowane w razie postawienia im zarzutu zbrodni, ale z nakazem niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Ministra Spraw Zagranicznych.

  źródło: NKJP: Jacek Izydorczyk: Praktyka stosowania tymczasowego aresztowania : (na przykładzie sądów Polski Centralnej), 2002

  Teraz konstytucję musi podpisać prezydent, a następnie zarządzić jej niezwłoczne ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Konstytucja wejdzie w życie trzy miesiące po ogłoszeniu.

  źródło: NKJP: Marta Wołkowycka: Sąd Najwyższy: referendum konstytucyjne ważne, Gazeta Wyborcza, 1997-07-16

  Delegacja strażaków przekazała pismo, w którym domaga się od starosty niezwłocznego podjęcia decyzji w tej sprawie, zgodnej z oczekiwaniami samorządów.

  źródło: NKJP: W gminie Czarny Dunajec, Tygodnik Podhalański nr 17, 1999

  Przychodzi jednak w życiu taki czas, gdy kończy się praca zawodowa, dorosłe dzieci usamodzielniają się i opuszczają rodzinne gniazdo. Pozostaje pustka, wymagająca niezwłocznego zagospodarowania, jeśli dalsze życie ma mieć sens.

  źródło: NKJP: Eugeniusz Radziul: Ogrodowe pasje, 2009

  Przebywało tam jednak paru taterników. Jeden z nich został poproszony o niezwłoczne udanie się nad Czarny Staw.

  źródło: NKJP: Michał Jagiełło: Wołanie w górach.Wypadki i akcje ratunkowe w Tatrach, 1979

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. niezwłoczny
  niezwłoczny
  niezwłoczny
  niezwłoczne
  niezwłoczna
  D. niezwłocznego
  niezwłocznego
  niezwłocznego
  niezwłocznego
  niezwłocznej
  C. niezwłocznemu
  niezwłocznemu
  niezwłocznemu
  niezwłocznemu
  niezwłocznej
  B. niezwłocznego
  niezwłocznego
  niezwłoczny
  niezwłoczne
  niezwłoczną
  N. niezwłocznym
  niezwłocznym
  niezwłocznym
  niezwłocznym
  niezwłoczną
  Ms. niezwłocznym
  niezwłocznym
  niezwłocznym
  niezwłocznym
  niezwłocznej
  W. niezwłoczny
  niezwłoczny
  niezwłoczny
  niezwłoczne
  niezwłoczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. niezwłoczni
  niezwłoczni
  niezwłoczne
  niezwłoczne
  D. niezwłocznych
  niezwłocznych
  niezwłocznych
  niezwłocznych
  C. niezwłocznym
  niezwłocznym
  niezwłocznym
  niezwłocznym
  B. niezwłocznych
  niezwłocznych
  niezwłocznych
  niezwłoczne
  N. niezwłocznymi
  niezwłocznymi
  niezwłocznymi
  niezwłocznymi
  Ms. niezwłocznych
  niezwłocznych
  niezwłocznych
  niezwłocznych
  W. niezwłoczni
  niezwłoczni
  niezwłoczne
  niezwłoczne

 • Rz + niezwłoczny + bez ograniczeń
  szyk: tylko prepozycja
 • Zob. zwłoka

CHRONOLOGIZACJA:
1 połowa XVII w., Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2015