administracyjnie

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. przynależeć do czegoś

 • 2.

  biorąc pod uwagę podział terytorium kraju na mniejsze jednostki
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  typy terytoriów, podział administracyjny

  • administracyjnie należeć, przynależeć do czegoś; podlegać czemuś; dzielić
  • podzielony administracyjnie
 • W owych czasach administracyjnie przynależał do ziemi sanockiej.

  źródło: NKJP: Wieki w cieniu Boguchwały, Dziennik Polski, 2001-03-15

  Jednak Ciechanów nie może ubiegać się o to, gdyż administracyjnie podlega Warszawie, a stolica zawyża PKB na 1 mieszkańca w skali województwa.

  źródło: NKJP: U.Michalska: Ciechanów: Nadal czekamy na ścieżki rowerowe, Tygodnik Ciechanowski, 2002-05-10

  W czasach podziałów dzielnicowych w każdym księstwie pojawiał się wojewoda i w końcu w XIV wieku, gdy Polskę podzielono administracyjnie na województwa, wojewodowie reprezentowali w nich władzę centralną.

  źródło: NKJP: Włodzimierz Kalicki: Jak dzieliliśmy Polskę, Magazyn nr 11 dodatek do Gazety Wyborczej nr 61, 1998-03-13

 • część mowy: przysłówek